Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A karsztvizek és résvizek mennyiségi jellemzői

A mészkő genetikájánál fogva mintegy 1,5-2%-os porozitással rendelkezik, a karsztosodással ez az arány ennek ötszörösére nőhet. Az ország felszínének csak mintegy 2%-át borítják karbonátos üledékek (3.24. ábra), de a mélységben ez komoly víztárolási lehetőséget biztosít, amely különösen a felső triász mészkőre és dolomitokra koncentrálódik. Az 1950–70-es évek bányavízbetörései, illetve a mélység növekedésével ezek elmaradása azt jelezheti, hogy ott a pórusok már nincsenek hiánytalanul vízzel kitöltve. Persze sok más vulkáni és repedezett kőzetféleség is – a paleozoikumtól a mezozoikumon át a negyedidőszakig – rendelkezik porozitással és repedezett (a karsztvíztestekhez nem sorolt) vízadó rétegekkel. Az egymásra települt képződmények között hidrodinamikai kapcsolat is lehetséges, de a kitermelés miatt gyakori a szintdepresszió (Kovács 2007).

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave