Salamon Konrád (szerk.)

Világtörténet


Octavianus – Augustus

A dictator halála után rendkívül zavaros helyzet alakult ki Rómában. A Brutus és Cassius által vezetett összeesküvőknek – a kortársak számára is nyilvánvalóan – semmilyen politikai programjuk nem volt a köztársaság visszaállításának jelszaván kívül. De kezdetben Caesar hívei, volt munkatársai sem léptek föl határozottan, akiknek pedig nagy hatalom összpontosult a kezükben. Hogy a következő időszak politikai játszmáit megértsük, tekintsük át a politikai helyzet tényezőit.

Világtörténet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 059 693 0

A kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a XX. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot úgy próbálták tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzék, a név- és földrajzi mutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/salamon-vilagtortenet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave