MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Salamon Konrád (szerk.)

Világtörténet


Európa felvirágzása (11–13. század)

Az ezredfordulót követő három évszázad az érett középkor időszaka. Jellemzője Nyugat-Európa nagyarányú és gyors megerősödése. A földrész népessége olyan gyorsan növekedett (három évszázad alatt a kétszeresére), ahogyan majd csak a 18. század végétől fog ismét. A népesség növekedése együtt járt a gazdasági élet jelentős átalakulásával. A mezőgazdaság képessé vált a szükséges élelemmennyiség előállítására. A földrész területének mintegy felét kitevő erdők jelentős részét kiirtották, a szántóföld és a legelőterület aránya megnőtt, az addig mezőgazdaságilag nem művelt, hatalmas kiterjedésű térségek benépesültek, s a kontinens nagyobbik, keleti felén egyszersmind meghonosodtak az intenzívebb művelési rendszerek. Mindenütt nőttek a terméshozamok, nyugaton főleg a háromnyomásos gazdálkodás elterjedésének köszönhetően. A jelentős mezőgazdasági feleslegek lehetővé tették az ipar és a kereskedelem fellendülését is. Mindez előfeltétele volt annak, hogy a városok száma (és lakossága) gyors növekedésnek induljon. A megerősödő városok polgárai elérték, hogy jelentős kiváltságokat kapjanak, létrejöhettek a városi önkormányzatok, amelyek a középkori társadalom fontos elemei voltak. Ebben az időszakban szilárdultak meg azok az államhatárok, melyek a következő mintegy fél évezredben már nem sokat változtak.

Világtörténet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 059 693 0

A kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a XX. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot úgy próbálták tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzék, a név- és földrajzi mutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/salamon-vilagtortenet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave