Salamon Konrád (szerk.)

Világtörténet


A fölemelkedő Közép- és Kelet-Európa

Európának ebben a térségében az egyes országok 11–13. századi sorsának alakulása sokban hasonlított ugyan, de talán mégis inkább a különbségek jellemzőek. Lengyelországban, Csehországban és Magyarországon három évszázadon keresztül nemzeti dinasztiák uralkodtak, közülük azonban csupán Magyarország volt képes mindvégig megőrizni a teljes függetlenséget. Csehország betagolódott a Német-római Birodalomba, Lengyelország önállósága is többször veszélyben forgott, hosszú időn át az ország részekre esett szét. Az orosz fejedelemségek jelentős hatalmi erőt képviseltek.

Világtörténet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 059 693 0

A kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a XX. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot úgy próbálták tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzék, a név- és földrajzi mutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/salamon-vilagtortenet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave