MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Salamon Konrád (szerk.)

Világtörténet


5. A középkor

200 k. Földműveléssel foglalkozó népek bevándorlása Mexikóba.
226–651 Szászánidák uralma Iránban.
300–900 A maja civilizáció klasszikus korszaka.
4–7. századIndiában templomok épülnek piramis alakú tornyokkal; kopt keresztény művészet Egyiptomban.
311–589 Belső-Kína két részre szakad.
363–662 Japán és Korea ura a Jamato Királyság.
366 k. A kínai tájképfestészet kezdetei, első buddhista templomok épülnek Észak-Kínában.
419–711 Vizigót állam Hispánia területén.
429–534 Vandál királyság Africa provincia területén.
432 Szt. Patrik Írországban terjeszteni kezdi a kereszténységet.
443–534 A Burgund Királyság.
451 Attila és Aetius csatája Mauriacum mellett.
453 Attila hun nagykirály halála.
455–567 A gepida királyság.
471–526 Nagy Theodorik uralkodása.
476–493 Odoaker királysága Itáliában
493–553 A keleti gótok Itália urai.
500–600 Az észak-perui moche kultúra virágkora.
6. század Indiában használni kezdik a negatív számokat és a nullát; az indiai művészet átterjed Hátsó-Indiába és Indonézia területére; Tolték piramistemplomok építése Mexikó területén.
525 k. Dionysius Exiguus kialakítja az időszámítás keresztény rendszerét.
526 Ravennában megépül Theodorik síremléke, a kor egyik legjelentősebb művészeti alkotása.
527–565 Ravennában a S. Vitale-templom építése, a bizánci művészet remekműve.
529 I. (Nagy) Justinianus bizánci császár uralkodása; Justinianus bezáratja az athéni pogány (újplatonista) filozófiai iskolát; Szt. Benedek elkészíti Monte Cassino szerzeteseinek reguláját.
532 Nikálázadás Konstantinápolyban.
534 Észak-Afrikát újra visszafoglalja a Bizánci Birodalom számára Beliszariosz.
552–745 Türk birodalmak Közép-Ázsiában.
558–562 Konstantinápolyban megépül a Hagia Sophia-templom mai kupolája.
562 Az avarok megjelenése az Al-Dunánál.
567 A langobardok döntő győzelmet aratnak az avarok segítségével a gepidák fölött.
568–774 A langobardok itáliai királysága.
581–617 A kínai Szuj-dinasztia uralma.
590–604 I. (Nagy) Gergely pápa (az egyszólamú egyházi zene: a gregorián elrendelője).
600 k. A könyvnyomtatás kezdetei Kínában (vésett falapok).
7. századtól A kínai művészet elterjedése Japánban (pl. színes fametszetek); az olmék kultúra Közép-Amerikában (templomos, reliefes sztélék stb.).
601 A Canterbury érsekség alapítása.
604 Elkészül a 17 cikkelyes japán alkotmány.
610 Mohamed első látomásai.
610–717 Heraclius-dinasztia uralma Bizáncban.
617–907 A Tang-dinasztia uralma Kínában.
622 Mohamed Mekkából Jatribba (kédőbb Medina) vándorol, a muszlim időszámítás kezdete.
623–658 Samo szláv állama.
626 Avar hadjárat Konstantinápoly ellen.
630 Kína döntő győzelme az Első Türk Kaganátus fölött.
632 Valamennyi arab törzs elfogadja az iszlámot; Mohamed próféta halála.
633 A IV. toledói zsinat Sevillai Izidor elnöklete alatt.
636 Az arabok győzelme a Jarmúk folyónál a bizánciak ellen.
639–642 Egyiptomot elfoglalják az arabok.
650 k. Jeruzsálemben a zsidók egykori temploma helyén fölépül az Omár-mecset.
650-től A hinduista művészet kibontakozása Indiában.
652 Arab támadás a Kazár Birodalom ellen.
670 k. A bolgár-törökök átkelnek a Dunán.
679 Kína megrendítő veresége a tibetiektől.
681 A Bizánci Birodalom elismeri Aszparuh bolgár-török államának függetlenségét.
687 Az első Türk Birodalom létrejötte.
8. század A kínai lírai költészet virágkora (Li Taj-po, Tu Fu, Pocsü-ji).
709-től A nagymecset építése Damaszkuszban.
710–784 Nara-korszak Japánban.
711–714 Az Ibériai-félszigetet meghódítják az arabok.
717–718 Konstantinápoly sikertelen arab ostroma.
717–821 Isauriai-dinasztia uralma Bizáncban.
723 Az arabok elfoglalják a kazár Szamandart és Balandzsart.
726–843 Szentképtilalom (képrombolás) Bizáncban.
732 Poitiers-nál frank győzelem a mórok fölött.
737 Arab támadás a Kazár Birodalom ellen.
745–840 Az ujgurok törzsszövetségének ázsiai uralma.
750 Az utolsó Omajjád-kalifa elüldözése, majd meggyilkolása.
750–1050 A korai román művészet.
751 Az arab–tibeti seregek győzelme a Talasz folyónál a kínaiak ellen.
762 Bagdad alapítása.
786–796 A córdobai nagymecset építése.
794–1185 A Heian-korszak Japánban.
796–804 Fölépül Aachenben Nagy Károly nyolcszögű palotakápolnája.
800 k. Jáván buddhista és brahmanista templomok építése (legszebb buddhista: Borobudur).
867–1059 A Makedón-dinasztia uralma Bizáncban.
768–814 Nagy Károly frank király uralkodása.
786–809 Hárún ar-Rasíd arab kalifa uralkodása.
788–985 Az Idriszidák dinasztiájának uralma Marokkóban.
791 Avar–frank háború.
800 Nagy Károly császárrá koronázása Rómában.
800–909 Tunisz ura az Aglabidák dinasztiája.
802–1432 A khmer dinasztia uralma Kambodzsában.
805 Bolgár támadás az Avar Birodalom ellen.
819–999 A Számánidák uralkodása Iránban.
998–1030 Mahmúd Ghaznaví uralkodása Iránban.
833–834 A kazár Sarkel erődjének építése bizánci hadmérnökök segítségével.
837–838 A magyarok először érik el az Al-Dunát.
840–kb. 920A kirgizek a mai Mongólia területének urai.
843 Jámbor Lajos három fiának szerződése Verdunben.
850–870 Az első norvég telepesek érkezése Izlandra.
850–1306 A Přemysl-ház uralma Csehországban.
850–1279 A Csóla-dinasztia uralma Dél-Indiában.
862 k. A novgorodiak meghívják a varég Rurikot városuk élére.
864 Borisz bolgár kán megkeresztelkedése.
868–905 Egyiptom ura a Tulunidák-dinasztiája.
880–900 Kezd elterjedni a kétszólamúság az egyházi zenében.
882 A varég Oleg elfoglalja Kijevet.
894 Az úzok megtámadják a besenyőket.
895 A magyarok elfoglalják a Kárpát-medence jelentős részét.
899 Magyar győzelem Berengár király ellen a Brenta folyónál.
10–12. századMexikó középső vidékének urai a toltékok.
902 Az arabok elfoglalják Szicíliát.
911 Rollo szerződése a francia uralkodóval a földszerzésről (Normandia).
912 Az arabok elfoglalják Krétát.
918–1024 A Német-római Birodalom ura a szász dinasztia.
933 Madarász Henrik sikere Merseburgnál a magyar csapatok ellen.
950-től A kínai tussal festett tájképfestészet virágkora, művészeti akadémiák.
955 I. Ottó német király sikere Augsburg mellett a magyar csapatok ellen.
960–1126 A Szung-dinasztia uralma Kínában.
962–1806 A Német-római Császárság fönnállása.
965 Szvjatoszláv kijevi fejedelem döntő győzelme a Kazár Birodalom ellen.
969–1171 Egyiptom ura a Fatimidák-dinasztiája.
972 Az al-Azhár mecset építésének kezdete Kairóban.
973 A quedlinburgi uralkodói találkozó.
976–996 Al-Azíz uralkodása, a Fátimida kalifátus virágzása (Egyiptom).
977–983 Elkészül az ezerkötetes kínai enciklopédia.
979 Csehország és Lengyelország hűbéresküje II. Ottónak.
985 Úz hadjárat a volgai bolgárok ellen.
986 A horvát uralkodó királyi hatalmi jelvényeket kap Bizáncból.
987–1328 A Capeting-dinasztia uralma Franciaországban.
988 Vlagyimir kijevi fejedelem megkeresztelkedése.
10. század végeElkészül a harmincezer címszavas bizánci Szuda-lexikon.
1000–1301 Az Árpád-házi királyok kora Magyarországon.
11–15. századZimbabvei Birodalom Délkelet-Afrikában.
1018 A bolgár állam bizánci fennhatóság alá kerül.
1024–1125 A száli dinasztia uralma a Német-római Birodalom fölött.
1027 Besenyő rablótámadás a Duna mentén.
1031 A reconquista kezdete Spanyolországban.
1050 k. Kiszorítja az egyszólamú gregoriánt a többszólamú egyházi zene.
1054 Keresztény egyházszakadás.
1056–1106 IV. Henrik német-római császár.
1060 A normannok visszafoglalják az araboktól Szicíliát.
1066 Hódító Vilmos döntő győzelme a hastingsi csatában.
1071 Manzikertnél a szeldzsuk törökök győzelme a Bizánci Birodalom ellen.
1078–1300 A londoni Tower építése.
1081–1185 A Komnénosz-dinasztia uralma Bizáncban.
1085 A cseh uralkodó először kap királyi címet a német-római császártól.
1086 Domesday Book. Angliai birtokösszeírás.
1089–1130 Fölépül a franciaországi Cluny bencés apátsági templom.
1095 II. Orbán pápa a clermonti zsinaton meghirdeti a keresztes háborút a Szentföldre.
1096–1099 Az első keresztes háború.
12. századtól Az üvegfestészet elterjedése Dél-Franciaországban.
1110 Kína lakossága elérte a 110 milliót.
1147 Moszkvát először említi írott forrás.
1163–1296 Fölépül a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1176–1439 Fölépül a strasbourgi dóm.
1189–1199 I. (Oroszlánszívű) Richárd angol király.
1122 A wormsi konkordátum lezárja az invesztitúraharcot.
1130–1269 Az Almohádok dinasztiájának uralma Északnyugat-Afrikában.
1147–1149 A második keresztes háború.
1155 A moszkvai Kreml építésének kezdete.
1171–1250 Ajjúbidák uralma Egyiptomban.
1175–1184 Fölépül az angol Canterbury székesegyháza.
1186 A második bolgár cárság létrehozása.
1187 Hattin mellett Szaladin döntő győzelme a Jeruzsálemi Királyság csapatai fölött.
1189–1190 A harmadik keresztes háború.
1192–1237 Fölépül a bambergi dóm román, illetve kora gótikus stílusban.
1192–1333 A Kamakura sógunátus Japánban.
1201 Bizánc elismeri a második bolgár cárság függetlenségét.
1204 A keresztes hadak elfoglalják Konstantinápolyt.
1204–1261 A latin császárság, székhelye Konstantinápoly; a Laszkariszdinasztia uralma Bizáncban.
1206 A mongol Temüdzsint Dzsingisz kánná kiáltják ki.
1206–1526 A Delhi Szultánság fennállása.
1209 III. Ince pápa jóváhagyja a ferences rend szabályzatát.
1209–1263 Gótikus stílusban fölépül a magdeburgi dóm Németországban.
1212 Öröklődővé válik a cseh királyi cím (szicíliai aranybulla); a keresztény hadak döntő győzelme a mórok ellen Las Navas de Tolosánál.
1212–1213 Gótikus stílusban fölépül a franciaországi Reims székesegyháza.
1214 Az oxfordi egyetem alapítása; II. Fülöp Ágost francia király döntő győzelme Bouvines-nél az angolok és a német-római császár serege fölött.
1215 A párizsi egyetem (Sorbonne) alapítása; az angol Magna Charta kiadása.
1219–1221 Dzsingisz kán meghódítja a hvárezmi birodalmat.
1220 Dzsingisz kán elfoglalja Buharát és Szamarkandot.
1220–1239 A mongolok elfoglalják Iránt.
1220–1269 Fölépül a franciaországi Amiens székesegyháza gótikus stílusban.
1226–1600 A lengyelországi Krakkóban fölépül a gótikus Mária-templom.
1223 A Kalka menti csatában a mongolok legyőzik az orosz-kun sereget.
1227 Dzsingisz kán halála.
1227–1493 Fölépül gótikus stílusban a spanyolországi Toledo székesegyháza.
1228–1574 A Háfizidák független arab birodalma Tunézia területén.
1229 A cambridge-i egyetem alapítása Angliában.
1236 Batu kán nyugati hadjáratának kezdete.
1240 Kijevet elfoglalják a mongolok.
1241 Mongol győzelem a lignitzi csatában a lengyelek ellen.
1241–1242 Tatárjárás Magyarországon.
1241–1281 Bulgária mongol fennhatóság alatt.
1241–1423 Fölépül az angliai York székesegyháza.
1244 A keresztesek döntő veresége Gáza mellett.
1248–1254 A granadai Alhambra építése mór stílusban.
1248–1350 Gótikus stílusban fölépül a kölni dóm Németországban.
1250 k. Özséb esztergomi kanonok megalapítja a magyar pálos rendet.
1250 Al Malik szultán győzelme Damiettánál az Egyiptom ellen támadó keresztes sereg fölött.
1250–1390 Bahri Mamelukok uralma Egyiptomban.
1251 Kialakul az Arany Horda Birodalma.
1258 Hülegü mongol serege elsöpri az arab kalifátust, Bagdad elfoglalása és lerombolása.
13. század közepeA franciaországi zománcfestészet fénykora Limoges-ban.
1253–1278 II. (Nagy) Ottokár cseh király.
1260 Az egyiptomi mamelukok döntő győzelme az Ain-Dzsálut melletti csatában a mongolok ellen.
1261–1453 A Palaiologosz-dinasztia uralma Bizáncban.
1274 Sikertelen mongol támadás Japán ellen.
1275–1292 A velencei Marco Polo kínai és indiai utazása.
1278 A morvamezei csatában Habsburg Rudolf döntő győzelme II. Ottokár cseh hadai fölött.
1281 Sikertelen mongol támadás Japán ellen.
1282 A szicíliai vecsernye (győzelmes felkelés az Anjou-uralom ellen).
1284–1364 A flandriai Brügge kereskedőcsarnokának építése gótikus stílusban.
1291 Elesik Akkon, az utolsó szentföldi keresztény erődítmény.
1295 Megszilárdul az angol parlament mint képviseleti fórum.
1296 k. Assissi ferences kolostortemplomában elkészülnek Giotto falképei.
1298–1314 Fölépül a firenzei Palazzo Vecchio.
1302 Szép Fülöp francia király összehívja országa első rendi gyűlését.
1309 Avignonba költözik Rómából a pápai udvar.
1309–1442 Fölépül a velencei Doge-palota.
1310–1437 A Luxemburg-dinasztia uralma Cseh- és Morvaországban.
1315 Morgartennél a svájci kantonok szövetségének döntő győzelme a német birodalmi hadak fölött.
1315–1317 Nagy aszály Európában, éhínség.
1316–1352 Basarab vajda megszervezi az első román államot (Havasalföld).
1324 Mali királyának mekkai zarándokútja.
1325 Az aztékok megalapítják Mexikóban Tenochtitlán városát.
1328–1498 A Valois-ház uralma Franciaországban.
1330-as évekA muszlimok meghódítják Dél-India nagy részét.
1331–1371 A középkori szerb állam virágkora.
1335 Királytalálkozó Visegrádon.
1335–1364 A pápai palota fölépítése Avignonban.
1338–1573 Muromacsi sógunátus Japánban.
1339–1453 A „százéves” háború az angol és francia dinasztia között.
1346 Crécy mellett az angol királyi sereg döntő győzelme a francia királyi hadak fölött.
1348–1350 Nagy európai pestisjárvány.
1348 I. Károly király egyetemet létesít Prágában.
1354 Az oszmán-törökök elfoglalják Gallipolit.
1356 A német aranybulla (a birodalom széttagoltságának szentesítése).
1357-től Rendszeressé válnak a francia rendi gyűlések.
1357–1503 Fölépül a prágai Károly-híd.
1364 A lengyelországi Krakkó egyetemének alapítása.
1368–1644 A Ming-dinasztia uralma Kínában.
1371 Az oszmán-törökök elfoglalják Drinápolyt, és fővárosukká teszik; oszmán-török győzelem a szerbek ellen.
1377 Visszaköltözik Avignonból Rómába a pápai udvar.
1378 A nagy nyugati egyházszakadás kezdete.
1380 Kulikovónál orosz győzelem az Arany Horda mongol hadai fölött.
1381 Velence döntő győzelme Genova hadai fölött.
1389 Az oszmán-törökök döntő győzelme a szerbek ellen Rigómezőnél.
1390 Fölépül a krakkói Posztócsarnok.
1390–1517 A Burdzsi mamelukok uralma Egyiptomban.
1393 Az oszmán-török hadak elfoglalják a bolgár Tirnovót.
1395 Az oszmánok bevezetik a „véradót”, keresztény gyermekekből janicsárokat nevelnek.
1396 Az európai keresztes sereg döntő veresége Nikápolynál az oszmán-törökök ellen.
1397 A kalmari unió létrehozása (Dánia, Svédország, Norvégia, Izland szövetsége).
1401–1506 Fölépül a gótikus stílusú spanyolországi Sevilla székesegyháza.
1402 Timur Lenk döntő győzelme az ankarai csatában Bajazid szultán ellen.
1405–1433 Kínai tengeri expedíciók (7) Cseng Ho parancsnoksága alatt.
1409 Firenze hadainak döntő győzelme Pisa ellen. Egyetemes zsinat Pisában.
1415 Azincourt mellett a francia csapatok döntő veresége az angolok ellen; Husz János máglyahalálra ítélése és kivégzése a konstanzi zsinaton.
1414–1418 A konstanzi zsinat Zsigmond német király elnökletével.
1420 A pápák a lateráni palotából a római Angyalvárba költöztek.
1425-től A perzsa miniatúrafestészet virágkora.
1431 Jeanne d’Arc máglyahalála.
1436 A franciák visszafoglalják Párizst az angoloktól.
1439 A firenzei zsinat kimondja a katolikus és az ortodox egyház unióját.
1441 Cosimo Medici nyilvános könyvtárat létesít Firenzében.
1443–1444 I. Ulászló magyar király hosszú hadjárata az oszmán-törökök ellen.
1444 A magyar királyi sereg döntő veresége a várnai csatában az oszmán- törökök ellen.
1448 Svédország kiválik a kalmari unióból.
1453. május 29.Konstantinápolyt elfoglalja II. Mehmed oszmán-török szultán.
1456 II. Mehmed sikertelenül ostromolja Nándorfehérvárt.
15. század Az azték birodalom fénykora Mexikóban.
15. század második feleAz inka birodalom fénykora Dél-Amerikában.

Világtörténet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 059 693 0

A kötet célja, hogy a történettudomány jelenlegi eredményeinek alapján egy kötetben foglalja össze az emberiség történetét a kezdetektől a XX. század végéig. A szerzők e hatalmas anyagot úgy próbálták tömöríteni, hogy az egyetemes történet minden fontos eseményével megismerkedhessenek az olvasók. Elsősorban a politikatörténet bemutatására törekedetek, mert ebből vonható le a legtöbb tanulság, de az egyes fejezetek bevezetőiben áttekintést adnak az adott korszak tudományáról, művészetéről, gazdaságáról, és az akkor élt emberek életmódjáról is. Részletes tartalomjegyzék, a név- és földrajzi mutató, valamint kronológia segíti az olvasót az eligazodásban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/salamon-vilagtortenet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave