Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A Törvényszék összetétele, szervezete

A Törvényszék a EUSz 19. cikk (2) bekezdése értelmében tagállamonként legalább egy tagból áll. Az EUMSz 254. cikke értelmében a Törvényszék bíráinak számát az Európai Unió Bíróságának alapokmánya határozza meg. Ennek jelenleg hatályos 48. cikke szerint a Törvényszék 28 bíróból áll. A Törvényszék bíráit a Bíróság bíráival egyező feltételekkel és egyező eljárással nevezik ki. A Törvényszék első, ma is hivatalban lévő magyar bírája Dr. Czúcz Ottó. A bírák maguk közül választják meg három évre a Törvényszék elnökét, aki újraválasztható.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave