Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A Központi Bankok Európai Rendszerének felépítése, feladatai

A Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER) [European System of Central Banks (ESCB), Système européen des banques centrales (SEBC)] az Európai Központi Bank (EKB) [European Central Bank (ECB), Banque centrale européenne (BCE)] és a tagállami központi bankok (TKB) (National Central Banks, banques centrales nationales) alkotják. A rendszer ténylegesen 1998. június 1-jén, az Európai Központi Bank megalakításának napján jött létre. Az Európai Központi Bank jogi személy, székhelye Frankfurtban van. Jelenleg tehát összesen 29 bankból áll a rendszer. Az EKB és a tagállami központi bankok közötti viszony lényege, hogy a TKB-k alá vannak vetve az EKB-nak, a monetáris politikával összefüggésben azokat utasíthatja. Az is tény ugyanakkor, hogy az EKB legfőbb döntéshozó szervében a tagállami központi bankok elnökei is jelen vannak. (Az euróövezet tagállamairól van szó.)

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave