Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A Gazdasági és Szociális Bizottság

A Gazdasági és Szociális Bizottság [Economic and Social Committee (ECOSOC), Comité économique et social], vagy ahogy magát nevezi, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) az EUSz 13. cikk (4) bekezdése értelmében kifejezetten tanácsadó szerv, székhelye Brüsszelben van. Az EUMSz 300. cikk (2) bekezdése alapján e testület a munkaadók és a munkavállalók szervezetei, valamint a civil társadalom egyéb területei, így különösen a gazdasági és társadalmi élet, az állampolgári részvétel, a szakmai és a kulturális területek reprezentatív szereplőit tömörítő szervezetek képviselőiből áll. A valóságban a szakszervezetek, a munkáltatók, a farmerek, a fogyasztói csoportok és a szabadfoglalkozásúak képviselői foglalnak helyet benne. A tagokat a Tanács nevezi ki öt évre. A Tanács elfogadja az egyes tagállamok javaslatai alapján összeállított listát. Az EUMSz a testület létszámáról és összetételéről annyit mond, hogy a tagok száma nem haladhatja meg a 350-et, az összetételt pedig a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangúlag állapítja meg. Amíg ez megtörténik, a Lisszaboni Szerződéshez csatolt (36.) jegyzőkönyv alapján összesen 344 tagja van, az egyes tagállamokat eltérő számú hely illeti meg (Magyarország 12 hellyel bír).

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave