Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Bevezetés

Az Európai Unió jogforrási rendszere bevett csoportosítása megkülönböztet elsődleges (primary law, droit primaire vagy droit originaire) és másodlagos jogot (secondary law, droit secondaire vagy droit dérivé). Az elsődleges jog alkotói a tagállamok, míg a másodlagos jog alkotói a jogalkotásra felhatalmazott intézmények, illetve szervek. A széles értelemben vett jogforrások között meg kell továbbá említeni az Unió átal kötött nemzetközi szerződéseket, az Európai Bíróság esetjogát, a jogelveket, illetve az alapvető jogok érvényesülését. Lévén, hogy az Európai Unió a jogállamiság elvén nyugvó szerveződés, a döntéshozatali eljárások messzemenően – bár természetesen nem teljességgel – jogilag szabályozottak, illetve a döntéshozatal eredménye nagyrészt egyúttal jogi aktus, igen gyakran jogszabály.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave