Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az Unió II. pillére, a Közös Kül- és Biztonságpolitika

A Közös Kül- és Biztonságpolitikára (KKBP) vonatkozó rendelkezések – az Uniós Szerződés V. címe – az EEO-nak az Európai Politikai Együttműködésről szóló részét váltják fel, annál összehasonlíthatatlanul részletesebb előírásokkal. Azzal, hogy immár a szerződés rögzíti a tagállamok között ezen a téren folytatott együttműködés elveit, céljait, módszereit, a döntéshozatali eljárásokat, a formális aktusok tartalmi (jogi) jellegzetességeit, az Unió nagy lépést tett az egységes véleményformálás, a közös fellépés intézményi-jogi feltételei megteremtése felé.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave