Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az időbeli hatály

Az előzetes döntések időbeli hatálya főszabály szerint az értelmezett közösségi jogi rendelkezésre hatálybalépésétől fogva (ex tunc) fennáll. A Bíróság megadja azt a jelentést, ahogyan a rendelkezést érteni és alkalmazni kellett volna az adott rendelkezés hatálybalépésétől fogva. Az így értelmezett rendelkezést magának a bírónak is lehet és kell is alkalmaznia az értelmezés iránti kérelem tárgyában hozott ítéletet megelőzően létrejött és létrehozott jogviszonyok tekintetében. Ez más megközelítésben azt jelenti, hogy a – kihirdetésükkor hatályba lépő – előzetes döntéseknek visszamenőleges hatályuk lesz. Kivételesen előfordulhat a visszamenőleges hatály korlátozása, illetve korlátossága.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave