Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az érvényesség vizsgálata az előzetes döntéshozatali eljárás keretében

Az EUMSz 263. cikke alapján a jogalkotási aktusok, valamint a Tanács, a Bizottság és az Európai Központi Bank által kibocsátott jogi aktusok, továbbá az Európai Parlament és az Európai Tanács harmadik személyekre joghatással járó aktusai bizonyos feltételek mellett közvetlenül megtámadhatók. Amennyiben érvénytelennek bizonyulnak, az Európai Bíróság megsemmisíti azokat. Magánfelek ezt a keresetet meglehetősen szigorú feltételek mellett vehetik igénybe, és az eljárást két hónapon belül kell megindítaniuk.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave