Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A behozatal és a kivitel megengedhető korlátozásai

Az áruk szabad mozgását korlátozó tagállami rendelkezések, közigazgatási gyakorlat egyes nyomós, az áruk szabad mozgásához fűződő érdekeknél súlyosabb közérdek védelmében igazolhatók. Ez azt jelenti, hogy a tagállami rendelkezés, gyakorlat ugyan korlátozhatja az áruk tagállamok közötti szabad mozgását, mégis fenntarthatónak vagy bevezethetőnek minősül az uniós jog szempontjából.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave