Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az Unió pilléres szerkezetének megszüntetése, az Európai Közösséget létrehozó szerződés hatályon kívül helyezése

Az Alkotmányos Szerződés tervezete megszüntetné az Unió pilléres szerkezetét. Ezt úgy éri el, hogy hatálybalépésével hatályukat vesztenék az Európai Közösséget, illetve az Európai Uniót létrehozó szerződések. Az Európai Unió egyúttal jogi személyiséget kapna. Az Alkotmányos Szerződésben foglalt Európai Unió a korábbi alapszerződések alapján az Európai Közösséget, illetve az Európai Uniót illető jogok és az ezeket terhelő kötelezettségek jogutódja. (A rendezés szépséghibája, hogy az Európai Atomenergia-Közösséget létrehozó szerződés továbbra is hatályban marad.) Az Európai Unió intézményei által alkotott jog szintén hatályban marad, az Európai Bíróság esetjoga pedig – mint az Unió joga – interpretációs forrásként marad fenn.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave