Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


Az álláspont kifejtéséhez való jog

A felek csak a tények ismeretében tudják álláspontjukat a Bizottság tudomására hozni. Ennek két intézményesített formája van: a kifogásközlésre adott írásbeli válasz lehetősége, valamint a szóbeli meghallgatás. Mindez azért is nagyon lényeges, hiszen a felek az álláspontjuk kifejtéséhez, a meghallgatáshoz való jog révén gyakorolhatják az ezt kiegészítő következő jogukat, a védekezéshez való jogot.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave