Papp Mónika, Várnay Ernő

Az Európai Unió joga

2015. évi átdolgozott kiadás


A Politikai és Biztonsági Bizottság

A Tanácsot a közös kül- és biztonságpolitika terén neki juttatott feladatok ellátásában segíti a Politikai és Biztonsági Bizottság. Ennek feladata a nemzetközi helyzet figyelemmel kísérése, és vélemények előterjesztése a Tanácshoz. A bizottság figyelemmel kíséri továbbá az elfogadott politikák végrehajtását, valamint gyakorolja a válságkezelő műveletek politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. Az EUSz 38. cikk alapján a válságkezelési művelet céljára és időtartamára a Tanács felhatalmazhatja a bizottságot, hogy meghozza a művelet politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására vonatkozó határozatokat.

Az Európai Unió joga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 611 4

A kiadvány hiánypótló jelleggel ad átfogó képet az Európai Unió jogrendszeréről. Az elsősorban egyetemi tananyagnak szánt mű, amely nélkülözhetetlen az európai jogi államvizsga letételéhez is, bemutatja az integrációs szervezet fejlődését, intézményrendszerét; jogalkotási, döntéshozatali és jogszolgáltatási rendszerét és a belső piac működését. Az európai versenyjog ismertetése mellett hangsúlyt kap a műben a közös politikák rendszerének és egyes elemeinek a bemutatása is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/varnay-papp-az-europai-unio-joga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave