Tóth Tihamér

Az Európai Unió versenyjoga


Az uniós jog alapvető jellemvonásai

Önálló jogrend. Az EU egyfajta regionális, a belső piac elméletére épülő, szuverenitásukat részben e közös államszövetségre ruházó tagállamok gazdasági integrációja, amely egy olyan belső (gazdasági) határok nélküli területet jelent, ahol áruk, szolgáltatások, személyek és tőke szabadon mozoghatnak. Az EU-t nehéz statikusan szemlélni, lényegéhez tartozik hol a tudatosan megalapozott, hol a válságokra reagáló változás. Lényeges, hogy az integrációban részes európai államok jogi eszközök útján kívánják megvalósítani a kitűzött feladatokat. Az alapító nemzetközi szerződésekből és az azokra épülő úgynevezett másodlagos joganyagból a Bíróság aktív tevékenysége révén egy egységes, önálló jogrendszer jött létre. Ez a jogrendszer sajátosnak mondható, mivel elkülönül mind a tagállamok jogrendszerétől, mind a nemzetközi jog világától. Az uniós versenyjog is egy különálló szabályrendszert jelent, amely a tagállami versenyjogoktól függetlenül létezik és fejti ki piaci hatását. Két idézet kívánkozik ide, amelyekben a Bíróság az uniós jog lényegét foglalta össze tömören.

Az Európai Unió versenyjoga

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 613 8

„A hét évvel ezelőtt megjelent mű új kiadása az európai versenyjog újabb fejleményeivel felfrissítve tartalmaz a vállalkozók számára olyan fontos tudnivalókat, mint az autósoknak a KRESz. …Az uniós versenyjoggal foglalkozni két okból sem haszontalan: egyrészt a magyar versenytörvény is jelentős részben az uniós fejleményeket követi …, másrészt az Európai Unió belső piacán tevékenykedő vállalkozásoknak az uniós játékszabályokat ismerniük elengedhetetlen.” – részlet Vörös Imre ajánlójából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/toth-az-europai-unio-versenyjoga//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave