MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Nádas György, Prugberger Tamás

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog


A témához tartozó források és irodalom

 1. A gazdasági munka világában
   
  Berkiné, Lakatos Katalin: A jogalkalmazás során megmutatkozó ellentmondások az Mt. felmondást szabályozó rendelkezéseiben. Magyar Jog, 1997/6. sz.
  dr. Bankó Zoltán–dr. Berke Gyula–dr. Kajtár Edit–prof. dr. Kiss György–dr. Kovács Erika: Kommentár a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényhez, CompLex Kiadó, Budapest, 2012.
  Fabók András: Bonyodalmak a szóban közölt felmondás kötűl. Munkaügyi Szemle, 2001/3. sz.
  Kokoly Zsolt: A csoportos létszámleépítés a román munkajogban. Magyar Jog, 2006/12. sz.
  Munkaviszony megszüntetése indokkal vagy indok nélkül. III. Magyar Munkajogi Konferencia. Munkaügyi Értesítő, 2006/10. sz. melléklete.
  Pál Lajos–Pethő Róbert–Lőrincz György–Kozma Anna: Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata. HVG–ORAC, Budapest, 2012.
  Prugberger Tamás: A csoportos létszámleépítés szabályainak kijátszása és az ezzel szembeni fellépés lehetséges jogi eszközei. Jogtudományi Közlöny, 2007/11. sz. 497–504. o.
  Prugberger T.: A csoportos létszámleépítés szabályainak kijátszása és az ezzel szembeni fellépés jogi eszközei. Jogtudományi Közlöny, 2007/11. sz.
  Prugberger T.: Adalékok a csoportos létszámleépítés gyakorlatához. Valóság, 2005/7. sz.
  Prugberger T.: A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének néhány jogelméleti és gyakorlati kérdése a gazdaság és a szociálpolitika tükrében. Jogok, 2006/3–4. sz.
  Prugberger T.: A munkaviszony felmondásának új jogi szabályozási terve az európai uniós államok felmondási szabályainak tükrében. Miskolci jogi szemle, VI. évf. 2011. Különszám, 130–154. o.
  Prugberger T.: Az üzemi tanácsi és a szakszervezeti érdekvédelem kontraktuális lehetőségei az alapvető individuális munkavállalói jogoknál–különös tekintettel a munkáltatói felmondásra és a létszámleépítésre. Magyar Jog 1999/5. sz.
  Prugberger T.: Európai és magyar munka- és közszolgálati jog. XVIII. Fejezet 1–2. §-ok.
  Prugberger T.: Kündigungen und Massenentlassungsregelung in Ungarn und in den postkommunistischen Nachbarlanders Ungarns. In: Festschrift für Prof Dr. Dr. Hc. mult. Rolf Birk zum sibzigstem Geburstag. (Hrsg. Konzen–Krebber–Raab–Veit Waas) Moor-Siebeck Verlag, Tübingen, 2008.: 643–657. + magyar fordításban Jakab Nórával: A felmondásra és a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Magyarországon és a posztkommunista szomszédos országokban. In: Emlékkönyv Román László 80. születésének évfordulójára. Stjaupp. 141. Pécs. 2008. 347–361. o.
  Prugberger T.: Munkáltatói felmondással kölcsönmunkaerővé történő kényszerítéses ügyletekből származó jogviták. Munkajog 2006/2. sz.
  Prugberger–Tománé, Szabó R.: A munkáltató részéről történő felmondás űj szabályainak kritikus pontjai az európai jog és a magyar gyakorlat vetületében. Munkaügyi Szemle, 1992/4–5. sz.
  Radnay J.: A felmondásvédelem egyes kérdései. Gazdaság és Jog, 2004/4. sz.
  Radnay J.: A munkáltatói rendes felmondás egyes kérdései. Gazdaság és Jog, 2000/11. sz.
   
 2. A közszolgálatnál
   
  Hegedűsné Szabó Ildikó: A kormánytisztviselők indokolás nélküli felmentését támadó munkajogi perek. Új magyar közigazgatás, 2013/12. sz. 54–57. o.
  Mélypataki Gábor: Az indoklásnélküliség megítélése az 1068/B/2010 AB. határozat és az 111/B/2011 AB. h. tükrében. In: Bencsik András (Szerk.)–Fülöp Péter (Szerk.): Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2011.
  Prugberger T.: A köztisztviselői létszámleépítési perekben hozott bírósági ítéletek problematikus vonásai. Magyar Jog, 2005/6. sz.
  Prugberger T.: A vezetői megbízás visszavonásának néhány problémája a közszolgálati jogban. Vezetéstudomány, 1999/1. sz. 37–44. o.
  Prugberger T.: Európai és magyar munka- és közszolgálati jog, 3. §.
  Prugberger T.: Kritikai észrevételek a közszférában dolgozók jogviszonyának megszüntetésével összefüggő szabályok módosításához. Polgári Szemle, 2006/12. sz.
  Prugberger T.: Még egyszer a köztisztviselői létszámleépítési perekről. Munkaügyi Szemle, 2006/2. sz.

Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 620 6

A hetedik kiadásban megjelenő mű a magyar munkajogi szabályozást középpontba állítva összehasonlító elemzést ad az európai országok hasonló szabályairól, az eltérések vagy a hasonlóságok indokairól. A könyv átdolgozását az új Munka Törvénykönyve, a közszolgálati törvény megalkotása és a közalkalmazotti törvény jelentős módosulása indokolta. A mű két alappillére az individuális munkajog (a munkaviszony szereplői és a munkaviszony tartalma), illetve a kollektív munkajog (kollektív szerződés, szakszervezet, üzemi tanács).

A könyv a jogi felsőoktatás tankönyve, de a feldolgozás teljessége és mélysége miatt e körön túlmutatva haszonnal forgathatják a munkajog gyakorlati szakemberei és a jogalkalmazók is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/prugberger-nadas-europai-es-magyar-osszehasonlito-munka-es-kozszolgalati-jog//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave