Koltay András, Nyakas Levente (szerk.)

Magyar és európai médiajog


A) A ténylegesen nyújtott hozzáférési és összekapcsolási szolgáltatásokkal összefüggő kötelezettségek

Az Engedélyezési irányelv 6. cikk (1) bekezdése alapján az elektronikus hírközlő hálózatok működtetésére és az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására vonatkozó általános felhatalmazás, valamint a rádiófrekvencia-használati jog csak a mellékletben felsorolt feltételekhez köthető. E feltételeknek megkülönböztetés-menteseknek, arányosaknak és átláthatóknak kell lenniük, a rádiófrekvenciák esetében pedig összhangban kell állniuk a Keretirányelv 9. cikkével. Az Engedélyezési irányelv melléklete szerint az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásához általános feltételként kapcsolható a továbbítási kötelezettség (Melléklet, A.6.), továbbá az illegális tartalom továbbításával kapcsolatos korlátozás (Melléklet, A.9.). A rádiófrekvenciák használati jogához kapcsolódóan pedig előírható, hogy azon olyan szolgáltatást nyújtsanak, vagy olyan technológiát használjanak, melyre nézve a használat joga megadásra került (Melléklet, B.1.), továbbá bármely olyan kötelezettség is előírható, amelyet a használati jogot megszerző a kiválasztási eljárás során vállalt (Melléklet, B.7.). A fentiek alapján megállapítható, hogy nincsen akadálya annak, hogy meghatározott frekvenciát valamely kiválasztási eljáráson nyertes szolgáltatáshoz rendeljen a tagállam, valamint annak, hogy a Keretirányelv 9. cikk (4) bek. d) pontja alapján a rádiófrekvenciát – bár a technológia- és szolgáltatássemlegesség e körben fontos alapelvvé vált – kizárólag műsorszolgáltatási célra jelöljenek ki. Sőt annak sincsen akadálya, hogy a nyílt eljárásra (de nem a tárgyilagos, átlátható, megkülönböztetés-mentes és arányos eljárásra) vonatkozó követelmények mellőzésre kerüljenek, amikor az egyedi rádiófrekvencia-használati jogoknak a rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatók részére való megadása a tagállamok által a közösségi joggal összhangban meghatározott közérdekű cél eléréséhez szükséges [Engedélyezési irányelv 5. cikk (2) bek.].

Magyar és európai médiajog

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 630 5

A könyv, mely átmenet a hagyományos tankönyvek és a kézikönyvek között, a média világának jogi szabályozását mutatja be. Áttekinti a média jogi hátterét, ugyanakkor útmutatóként szolgál a mindennapos jogi problémák kezeléséhez.

A média és így a médiajog világa a rendszerváltás óta eltelt időszak Magyarországán jelentősen átpolitizált területté vált, ahol a szellemi frontvonalak megmerevedni látszanak. A kötet szerzői hisznek abban, hogy a társadalomtudományokat, a jogtudományt és természetesen a médiajogot is lehet, sőt muszáj az objektivitás igényével, a napi pragmatikus érdekeknél perspektivikusabb látásmóddal szemlélni, és az egymás felé nyitott felfogások igenis összhangba hozhatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/koltay-nyakas-magyar-es-europai-mediajog//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave