Lapsánszky András (szerk.)

Közigazgatási jog II.

Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás


Modern versenyjog születése: az amerikai Sherman Act

Ehhez hasonló megfontolások vezettek az első versenyjogi szabályozás, az egyesült államokbeli Sherman ohiói szenátorról elnevezett törvény elfogadásához 1890-ben, amely tiltotta a versenykorlátozó megállapodásokat és a monopolizációt. A XIX. század végére a termelési kapacitásfelesleg és az ezzel járó alacsony árak ellen a vállalatok válasza többnyire a kartell volt. Az Egyesült Államokban ennek jogi eszközévé pedig a tröszt vált, amelynek lényege, hogy a tulajdonosok érdekeltségeit az ő javukra egy vagyonkezelői testület kezeli. A monopolizált iparágak (pl. olajipar) felett ellenőrzést gyakorlók leginkább ezen jogi forma révén irányították befektetéseiket és ezen keresztül terjesztették ki hatalmukat egy teljes iparágra. Ezért fonódhatott tehát össze a tröszt jogi fogalma a monopóliumok elleni küzdelemmel az Egyesült Államokban a XIX. sz. végén (antitröszt). Sherman célpontja a törvénnyel Rockefeller Standard Oil nevű trösztje volt, amely kezdetben szintén Ohióban működött és ellenőrzését nem csak az olajiparra, de a vasútra is kiterjesztette. Miután Ohióban megtiltották, hogy a trösztök különböző iparágak felett gyakoroljanak ellenőrzést, a Standard Oil New Jerseybe tette át székhelyét, ahol nem volt érvényben ilyen szabály. Ezt követően terjesztette elő Sherman, Ohio Állam szenátora a máig hatályos szövetségi versenytörvényt, amelyet a Standard Oillal szemben csak 1911-ben alkalmaztak először, amikor feldarabolták a társaságot.

Közigazgatási jog II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 624 4

A könyv megalkotásakor a szerzők és a kiadó kettős célt tűzött ki maga elé. E könyv egyrészt tankönyv, amely összefoglalja a közigazgatási jog különös részét, az egyes ágazatok joganyagát. Másrészt a mű szakkönyvi célzattal, tartalommal is készült, azaz a könyvben szereplő kiemelt szakigazgatási területekkel foglalkozó szakemberek számára is fontos és elméleti jelentőségű ismeretanyagot közvetít.

E szakkönyvi jelleget szolgálják a könyvben az összehasonlító és a történeti elemzések, illetve a lehetséges szabályozási módszerek, modellek, alapvető jogintézmények és fogalmi keretek elemzései.

Oktatási szempontból nézve pedig a könyv sajátossága, hogy alapvetően nem a vonatkozó jogszabályok leírását, puszta ismertetését tartalmazza, hanem az adott ágazat általános jellemzőit foglalja össze: a közigazgatási beavatkozás okait, indokait, szükségességét, történetét, nemzetközi (különösen Európai Uniós) összefüggéseit, illetve a szabályozás lehetséges módszereit, modelljeit.

A hazai jogi karok közigazgatási jogi tanszékei, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem összefogásában készült.

A könyv három kötetben jelenik meg, egyes kötetei a szakigazgatási ágazatokat tematikus csoportosításban tárgyalják.

- Az első kötet a szakigazgatási jog alapjait és az állami alapfunkciókat,

- a második kötet a gazdaságot és infrastruktúrát,

- a harmadik kötet pedig a humánigazgatást érintő területeket tárgyalja.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lapsanszky-kozigazgatasi-jog-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave