MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csemáné Váradi Erika, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc

Magyar büntetőjog - általános rész


Impresszum

A jelen digitális kiadás alapjául a 2014-ben megjelent Magyar büntetőjog. Általános rész (Wolters Kluwer, Budapest) című mű szolgált
Szerkesztette
Horváth Tibor, Lévay Miklós
Szerzők
Görgényi Ilona (Harmadik rész II. fejezet, Negyedik rész IV. fejezet 1–5. pont), Gula József (Negyedik rész IV. fejezet 6–10. pont,V–VI. fejezet), Horváth Tibor (Első rész, Második rész I–III. fejezet, Harmadik rész I. fejezet, III. fejezet 2.1., Negyedik rész I. fejezet, III. fejezet 1.2.), Jacsó Judit (Harmadik rész V. fejezet, Negyedik rész II. fejezet és III. fejezet 1.1. és 2.), Lévay Miklós (Negyedik rész X. fejezet), Sántha Ferenc (Második rész IV. fejezet, Harmadik rész III. fejezet, kivéve: 2.1., VI. fejezet, Negyedik rész XI. fejezet), Csemáné Váradi Erika (Harmadik Rész IV. fejezet, Negyedik rész VII–IX. fejezet)
ISBN 978 963 295 628 2
Kiadja a Wolters Kluwer Kft.,
az 1795-ben alapított
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.
www.wolterskluwer.hu
Első magyar nyelvű digitális kiadás: 2016
 
© dr. Görgényi Ilona, dr. Gula József, dr. Horváth Tibor, dr. Jacsó Judit, dr. Lévay Miklós, dr. Sántha Ferenc, Csemáné dr. Váradi Erika, 2014
© Wolters Kluwer Kft., 2014
© Akadémiai Kiadó, 2016
 
A kiadásért felelős a Wolters Kluwer Kft. ügyvezetője
 
Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is.

Magyar büntetőjog - általános rész

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 295 628 2

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt hatálybalépése óta több mint ötven törvény és számos alkotmánybírósági határozat módosította. Emellett több, különböző tárgykörben alkotott törvény is tartalmaz a Btk. Általános Részét érintő és módosító szabályokat. A számos változás ellenére az Általános Rész megőrizte eredeti szerkezetét, ugyanakkor a benne szabályozott joganyag jelentősen felduzzadt.

Ezt a hatályos joganyagot tárgyalja a Kiadó büntetőjogi témájú könyveinek legújabb kötete. A tankönyv a korszerű egyetemi oktatás követelményeinek megfelelően követi az Általános Rész szerkezetét, emellett nagy hangsúlyt fektet a magyar büntetőjog-tudomány kialakulására és eredményeire. Feldolgozza továbbá a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit, jogegységi határozatait, a büntető kollégium döntéseit és elvi jelentőségű döntéseket is, és nagy figyelmet fordít az Alkotmánybíróság határozataira.

A tankönyvet elsősorban az egyetemi jogi felsőoktatásban résztvevőknek ajánljuk, de bízunk abban, hogy a joggyakorlatban működő, szakterületük anyagával lépést tartani kívánó jogászok is haszonnal forgathatják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gorgenyi-levay-gula-horvath-jacso-santha-csemane-magyar-buntetojog-altalanos-resz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave