MeRSZ online okoskönyvtár

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Online. Bárhol. Bármikor.

Aszalós Dániel (összeáll.)

A Polgári Törvénykönyv


Aszalós Dániel (összeáll.): A Polgári Törvénykönyv

Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 610 7
Online megjelenés éve: 2016

A kötet 2014. április 15-ei lezárással tartalmazza az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályos normaszövegét értelemszerűen egybefűzve a hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel.

A Ptk. és a Ptké. összefűzött normaszövegébe beillesztettük az új Ptk. alkalmazása körében is megfelelően irányadó elvi iránymutatásokat az erről szóló 1/2014. Polgári jogegységi határozat alapján.

A „kis szürkéket” idéző egységes szerkezetbe foglalt szövegben lábjegyzetek jelölik a végrehajtási rendeleteket és a legfontosabb kapcsolódó jogszabályokat annak érdekében, hogy a kiadvány az új Ptk.-val szorosan összefüggő jogi szabályozás térképéül is szolgáljon.

Bízunk abban, hogy a használatot segítő mutatókkal, spirálozott kötésmódban, a jegyzetelésre használható széles margóval megjelenő kötet az elektronikus adatbázisok mellett is hasznos „munkatárs” lesz az új Ptk. által átszőtt mindennapokban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/aszalos-a-polgari-torvenykonyv