Demeter Krisztina (szerk.)

Termelés, szolgáltatás, logisztika


Összefoglalás

A fejezet célja az volt, hogy áttekintse az ellátási lánc értékesítési oldalának fizikai megvalósításáért felelős disztribúció tevékenységeit. Elsőként a disztribúciós stratégia fő kérdésköreivel ismerkedtünk meg, és megállapítottuk, hogy a vevők logisztikai szolgáltatással kapcsolatos elvárásai nagy hatást gyakorolnak az elosztási struktúra kialakítására. A disztribúciós költségek kezelése, az átváltások figyelemmel kísérése ugyancsak stratégiai feladatnak bizonyult. Ezt követően foglalkoztunk az elosztás különböző tevékenységeivel áttekintés céljából, végül a teljes folyamat informatikai támogatásának lehetőségeit ismertettük.

Termelés, szolgáltatás, logisztika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 295 608 4

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékének könyvét ajánljuk, egy olyan könyvet, amely az oktatásban, gyakorlatban, kutatásban felhalmozott mintegy két évtizedes kollektív tudásanyagra épít. A „Termelés, szolgáltatás, logisztika” a felsorolt területek stratégiai vonulataira helyezi a hangsúlyt, stratégiai döntéseket, magyarázatokat, összefüggéseket felsorakoztatva azzal a céllal, hogy az Olvasók döntéseiket tudatosan és körültekintően tudják meghozni. Külön figyelmet szentel a hálózatos gazdaságnak, a globalizációnak, a szolgáltatások rendkívüli megerősödésének, vagy a fenntarthatóság kérdéseinek és következményeinek. A jól strukturált elméleti kereteket, fogalmakat, összefüggéseket számos gyakorlati példával támasztja alá, így azokat érthetővé teszi az elmélettől távolabb elhelyezkedő Olvasók számára is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demeter-termeles-szolgaltatas-logisztika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave