Dömötör Adrienne, Gugán Katalin, Varga Mónika (szerk.)

Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvébenKiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 687 0

DOI: 10.1556/9789634546870

A nyelvtörténetet érintő közismert megállapítás, hogy a változási folyamatok a nyelvi rendszerben meglévő váltakozásokon alapulnak. A kötet tanulmányai a középmagyar kor nyelvhasználatára koncentrálva többféle – elsősorban morfológiai és szintaktikai – váltakozást vizsgálnak. A kutatások közös forrásanyaga a korszak élőnyelvközeli regisztere, tekintettel arra, hogy a nyelvi rendszerben történő elmozdulásoknak az élőnyelv az elsődleges terepe. Az adatgyűjtés kiindulópontja a munkacsoport által korábban létrehozott Történeti magánéleti korpusz (tmk.nytud.hu), amely boszorkányperes szövegeket és magánleveleket tartalmaz. A tanulmányok egy része a korszak más regisztereire, illetve későbbi korokra is kitekint, számos esetben az adott esettanulmányokon túlmutató, elvi jelentőségű megállapításokat is megfogalmazva. A vizsgálatokban minden esetben összekapcsolódnak a kvalitatív és kvantitatív szempontok. Az eredmények elsősorban a történeti grammatika és a történeti szociolingvisztika művelőinek érdeklődésére tarthatnak számot.

***

It is a well-known observation in historical linguistics that language change is based on synchronic variation. The studies of the volume "Competing Variants in Middle Hungarian" focus on several, mostly morphological and syntactic variables of a form of Hungarian spoken between the symbolic boundaries of 1526 and 1772. The research papers are all based on the speech-related register of this period, as it is generally assumed that spoken language is the hotbed of linguistic change in general. Developed earlier by the contributors of the present volume, the Old and Middle Hungarian Corpus of Informal Language Use (tmk.nytud.hu) consisting of testimonies of witnesses in witch trials and private letters served as a shared starting point of the investigations. A number of studies also use data from other registers of the given period or data from other periods, and in many instances the conclusions are of more general significance. Each case study combines quantitative and qualitative methods. The results presented in the volume are of special interest to researchers of historical linguistics and historical sociolinguistics.

Hivatkozás: https://mersz.hu/domotor-gugan-varga-versengo-szerkezetek-a-kozepmagyar-kor-nyelveben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave