Népegészségtan 1.
Forrai Judit, Barcs István (szerk.)
Népegészségtan 1.
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 529 3
Online megjelenés éve: 2020
A népegészségügyi ellenőr és a védőnő szakirány Népegészségtan tantárgya kötelező tananyaga