A sport szerepe a Covid-19 pandémia árnyékában
Gősi Zsuzsanna, Boros Szilvia, Magyar Márton (szerk.)
A sport szerepe a Covid-19 pandémia árnyékában
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 661 0
Online megjelenés éve: 2021

Nehéz lenne vitatni azt a tényt, hogy a Covid-19 pandémia gyökeres változásokat hozott az életünkben. Nem véletlen tehát, hogy a PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete (ESI) 4. szakmai konferenciájának is ez lett a vezérmotívuma, és az sem véletlen, hogy ez a tanulmánykötet szintén ezt a területet járja körbe. Nem véletlen, hiszen valamennyiünkre igaz: még sosem találtuk magunkat szembe azzal, hogy hosszú hónapokig nem lehet elvégezni a normális/hagyományos oktatómunkát, ami a sportoktatás területén sok és sokféle gyakorlati órát jelent. És mégis, valahogy meg kellett és meg kell oldani, ami alapos átgondolást és még több pluszmunkát jelent. Ez a tanulmánykötet éppen arról szól, hogy milyen meggondolások alapján milyen megoldások születtek, hogyan viszonyulnak az oktatók és a hallgatók ehhez a nem mindennapi helyzethez.