Halász Zsolt, Szabó Ildikó, Varga Erzsébet

Adótan és adóeljárás


Adótan és adóeljárás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2021

Nyomtatott megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 295 997 9

DOI: 10.55413/9789632959979

A pénzügyi jog egyetemi szintű oktatása hagyományosan három nagy témakört fog át: az adójogot, a költségvetési jogot, valamint a pénzügyi és befektetési intézményrendszer szabályozásának témakörét.

Az olvasó jelen kötettel egy pénzügyi jogi egyetemi tankönyvsorozat első, az adójogi alapfogalmakat és az adóeljárás szabályozását bemutató kötetét tartja a kezében.

Az egyetemi szintű oktatásban arra kell a pénzügyi jog oktatóinak törekedni, hogy e rendkívül széles és szerteágazó, egymástól sok tekintetben elkülönülő, de mégis legalább ugyanannyi ágon egymáshoz kapcsolódó szabályrendszerbe egy alapos és logikusan felépített betekintést nyújtson a hallgatóknak.

Jelen kötet bemutatja az adójog nemzetközi és hazai történeti fejlődését, az adótan keretében az adórendszer egyes elemeit és belső összefüggéseit, valamint az adóeljárás szabályozásának rendszerét.

A kötet szerzői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszékének oktatói, akik immár közel negyedszázados tapasztalatot gyűjtöttek össze a pénzügyi jog oktatása terén, és elérkezettnek látták az időt, hogy e tapasztalatoknak legjobban megfelelő, és egyúttal hallgatóik felkészülését legjobban segítő tankönyvsorozatot indítsanak útjára. A pénzügyi jog oktatása során általános tapasztalat, hogy a téma terjedelme, összetettsége és részletessége különleges megközelítést tesz szükségessé. E különleges megközelítés azt jelenti, hogy nem lehetséges és nem is célszerű az egyes résztémakörök minden egyes részelemét beemelni a tananyagba. Az oktatás célja sokkal inkább az, hogy a három nagy témakör, az adójog, a költségvetési jog és a pénzügyi és befektetési szabályozás alapvető elemei, fogalmai és belső rendszertani összefüggései kerüljenek a fókuszpontba és ezáltal a hallgatók megismerjék azon szabályozási struktúrák működését, amelynek részleteiben, gyakorlati munkájuk során már ők is kellő biztonsággal el tudnak igazodni.

Jelen kötet célja ennek megfelelően az adózás rendszerének, alapfogalmainak és az adóeljárási szabályozásnak áttekintése a jogi egyetemi szintű pénzügyi jogi oktatás igényei szerint. Ennek megfelelően a szerzőknek nem célja a szabályozás minden egyes részelemének bemutatása, hanem sokkal inkább egy alapos fogalomtisztázó és átfogó rendszertani elemző módszert követve, a téma egyes elemeinek működését és összefüggéseit szeretnék megismertetni az olvasókkal. A kötet elsődlegesen egyetemi tankönyvként való felhasználási céllal készült, amelyben azonban a szerzők nem pusztán a hazai szabályozás leírására törekedtek, hanem a releváns helyeken kitértek a nemzetközi és európai uniós szabályozásra, illetve az alkotmánybírósági, valamint a hazai és uniós bírósági gyakorlatra is.

A kötet azok számára is hasznos szakkönyvként használható, akik egyetemi tanulmányaik befejezését követően is adójoggal kívánnak foglalkozni, akár adóhatósági, akár más jogalkalmazói területen.

Hivatkozás: https://mersz.hu/halasz-szabo-varga-adotan-es-adoeljaras//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave