MeRSZ online okoskönyvtár

Több száz tankönyv és szakkönyv egy helyen

Online. Bárhol. Bármikor.

Kardos Márta

Határidők és tudnivalók a GHS/CLP-ben


Kardos Márta: Határidők és tudnivalók a GHS/CLP-ben

Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 869 9
Online megjelenés éve: 2019
A nemzetközi kereskedelem megkönnyítése, az emberi egészség, valamint a környezet védelme érdekében kidolgozták a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizált rendszerét. Ennek eredményeként jött létre a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere. (GHS) A vállalkozásoknak ismerniük kell a vegyi anyagok és keverékek osztályozásra, címkézésre, szállítására vonatkozó szabályokat. Az anyagokat kötelező a DSD irányelv és a CLP/GHS rendelet szerint is osztályozni. A DSD irányelv szerint már osztályozott, címkézett, csomagolt és 2010. december 1. előtt már forgalomba hozott anyagokat 2012. december 1-jéig kell átcímkézni, átcsomagolni. A kiadvány célja, hogy megfelelő információkat nyújtson az anyagok és keverékek jövőben hatályos osztályozási, címkézési és csomagolási előírásairól, és segítséget nyújtson a 1272/2008/EK rendelet előírásainak az értelmezésében.
Hivatkozás: https://mersz.hu/kardos-hataridok-es-tudnivalok-a-ghsclp-ben