Bevezető

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Biel (2020) szerint az eurolektusokat két erőtér formálja. Egyrészt az EU mint szupranacionális szervezet, a maga igényeivel, követelményeivel, amelynek eredményeként a nyelvek egymás tükörképeiként működnek, és a nyelv számos rétegében összefonódnak. Ezen a szinten a nyelvekre a fordítás van hatással, így a jelenségek egy része is tipikus fordítási jelenségnek (fordításnyelvi sajátosságnak) tekinthető. Másrészt az eurolektusok nem lehetnek önállóak vagy semlegesek, hiszen szükségszerűen a tagállamok (jogi) nyelveiből táplálkoznak. Ezektől nem térhetnek el túlságosan – különösen a mikrostruktúrát tekintve –, mert az már az adott szöveg, jogszabály megértését gátolná. Azt, hogy e két erőtér (az EU vagy a tagállami) közül melyik hat jobban az adott nyelvre, több tényező befolyásolja. Egyrészt a nyelvek közötti távolság: minél közelebb van a tagállam nyelve (a célnyelv) az uniós forrásnyelvhez (általában az angoltól), annál jobban érvényesül az uniós szintű hatás, és jön létre a nyelvben egy hibrid, uniós változat. Másrészt az adott hivatalos nyelv „kora”: a korábban csatlakozott országok nyelvében a francia hatás is jelen van. Harmadrészt az EU-jog és a tagállam jogának egymáshoz való viszonya: a tagállami jogalkotók által preferált technikák az átültetés során, a tagállami jogrendszer típusa, a szövegezési technikák. Végül a két erőtér hatása eltérő lehet attól függően, hogy a nyelvnek mely szintjét vizsgáljuk.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A fordítási stratégiák alkalmazására „lefordítva” mindez azt jelenti, hogy minél inkább az uniós hatás érvényesül, annál inkább követ a fordító idegenítő stratégiát, és minél inkább a tagállami konvenciókhoz igyekszik igazodni, annál inkább honosít. A 4.7. alfejezetben rámutattam, hogy más-más stratégia alkalmazása lehet jellemző attól függően, hogy a szöveg, a szintaxis, a frazeológia vagy a terminológia szintjén vizsgálódunk.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A továbbiakban e jellemzőkkel foglalkozom – a terminológiai jellemzőket külön (a 7. fejezetben) tárgyalva. Ezt két tényező is indokolja. Egyrészt az eurolektusok terminológiai szempontú kutatásához fogalomalapú megközelítésre van szükség, és ez az uniós fogalmi rendszer részletesebb ismertetését igényli. Másrészt az eurolektusokat vizsgáló kutatások egy részében lexikai jelenségként tárgyalják a terminológiát is – azaz éppen a fogalomalapú megközelítés vész el, és ez pontatlan következtetésekhez vezethet.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A terjedelmi korlátok nem adnak lehetőséget arra, hogy valamennyi nyelvet, műfajt és sajátosságot érintő kutatást részletesen ismertessem. Ezért azokat a nyelveket és műfajokat emeltem ki, amelyek a hazai kutatások számára is relevánsak lehetnek.
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave