Fischer Márta

Eurolektusok

Az Európai Unió hatása a nyelvekre, különös tekintettel a jogi nyelvre


Eurolektusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 895 9

DOI: 10.1556/9789634548959

Creative Commons Licenc
Ez a mű a Creative Commons Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Az európai integráció egyik – kevésbé ismert – következménye az, hogy a többnyelvű jogalkotás, szövegezés és fordítás eredményeként a hivatalos státusszal rendelkező nyelvekben kialakul egy sajátos, uniós réteg. Kutatások igazolják, hogy e jelenség túlmutat a terminológián, azaz az uniós nyelvváltozat a szövegszintű, frazeológiai, szintaktikai és morfológiai jellemzőkben is tetten érhető. Ez különösen a jogi nyelvre igaz, hiszen az uniós szövegek olyan sajátosságokat mutatnak fel, amelyek a tagállami (jogi) hagyományoktól jelentősen eltérnek. A magyar nyelv érintettsége vitathatatlan, mégis elenyésző számban foglalkoznak hazai munkák az uniós kontextus magyar nyelvre gyakorolt hatásával. A kötet e hiátus megszüntetéséhez kíván hozzájárulni azzal, hogy feltárja és rendszerezi a nemzetközi és hazai kutatásokat, és részletesen elemzi az európai uniós joghoz és többnyelvűséghez kapcsolódó alapfogalmakat. Emellett először tesz kísérletet arra, hogy a fordítástudomány alapfogalmait – a fordítás, a nyelv, a szöveg, az ekvivalencia, a minőség, a stratégia és a fordító fogalmát – az európai uniós hatások tükrében elemezze. A kötet nem titkolt célja az, hogy meghonosítsa a nemzetközi szakirodalomban bevett eurolektus fogalmát, és a fogalommagyarázat, a rendszerezés és a szakirodalom feltárása révén alapot adjon a hazai kutatások és szakmai diskurzus megindításához. Így a kötet nemcsak kutatók, hanem hazai és uniós tisztviselők, jogászok, valamint gyakorló fordítók és terminológusok érdeklődésére is számot tarthat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fischer-eurolektusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave