6.1.1. Az uniós fogalmi rendszer

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A szoros gazdasági és politikai együttműködés, az újabb és újabb területek közös politikák alá vonása egy önálló uniós fogalmi rendszert eredményez. E fogalmi rendszer sajátossága, hogy több szakterületet foglal magában, a mezőgazdaságtól kezdve a pénzügyeken át egészen a halászatig. A szakterületek fogalmai mellett pedig számos adminisztrációs és jogi fogalom is az uniós fogalmi rendszer része. Bár ezek önálló fogalmi rendszert alkotnak, nem egy teljesen elkülönülő fogalmi rendszerről van szó. Az uniós fogalmi rendszer szoros kapcsolatban van a tagállami fogalmi rendszerekkel is, sőt a tagállami fogalmak egy része épül be (immár uniós fogalomként) az uniós fogalmi rendszerbe.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az uniós fogalmak nem határolhatóak el mindig egyértelműen. Egy egységes, ugyanazon fogalmakat tartalmazó uniós fogalmi rendszernek ugyanis az lenne a feltétele, hogy minden uniós fogalom megnevezéséhez pontos definíció társuljon. Ez azonban nem mindig valósítható meg. A fogalmak meghatározása gyakran pontatlan. Ez adódhat egyrészt az uniós többnyelvű döntéshozatal sajátosságaiból, de lehet szándékos is, ha az adott uniós terminus egy kompromisszum eredménye, és éppen a pontatlan definíció a cél. Rádai-Kovács (2009: 85) szerint e jelenséget a IATE adatbázis is felerősíti. Az adatbázisban ugyanis mindenki a saját nyelvén definiálja a fogalmakat, ami időnként ahhoz vezet, hogy a definíciók nem minden esetben fedik le egymást teljes mértékben.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mivel nincs olyan közös, „semleges” uniós nyelv, amely kizárólag az uniós fogalmi rendszer fogalmait írná le, ezért ezt a feladatot a 24 uniós hivatalos nyelvnek kell betöltenie. Ennek eredményeként az uniós fogalmi rendszer és a 24 nyelv közötti kapcsolat a 3.1.2. alfejezetben bemutatott egy fogalmi rendszer – több nyelv kapcsolatnak felel meg. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az uniós hivatalos nyelvek egyben a tagállamok hivatalos nyelvei is. Egy adott uniós hivatalos nyelv tehát leírja nemcsak az uniós (jogi) fogalmi rendszert, hanem az adott tagállam(ok)hoz kötődő fogalmi (jogi) rendszer(eke)t is. Így a magyar nyelvhez nemcsak a magyarországi, hanem az uniós fogalmi rendszer is kötődik.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Azoknál a nyelveknél, amelyek több országban is hivatalosak, még összetettebb a kép, hiszen például a német leírja nemcsak az uniós, de az ausztriai és a németországi (jogi) fogalmi rendszert is, a svéd nyelv pedig a svédországi mellett leírja a finnországi és az uniós (jogi) fogalmi rendszert is – hiszen a svéd a finn mellett Finnország hivatalos nyelve. E kapcsolatokat illusztrálja az alábbi ábra.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2. ábra. A nyelvek és fogalmi rendszerek összekapcsolódása EU-kontextusban
Forrás: Fischer 2010d: 165 alapján
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az ábrán a körök összekapcsolódása jelzi, hogy a tagállami fogalmi rendszerek és az uniós fogalmi rendszer között lehetnek átfedések. Ehhez hasonlóan a tagállami fogalmi rendszerek között is lehetnek átfedések, hiszen vannak olyan fogalmak, amelyek a két tagállam rendszerében azonosak. Egy kétdimenziós ábrán természetesen nem illusztrálható hiánytalanul az, hogy nemcsak az ábrán egymás mellett elhelyezkedő tagállami rendszerek, hanem valamennyi tagállami fogalmi rendszer összekapcsolódhat egymással. A tagállamok jogrendszereit illusztráló körök összekapcsolódása ezért csak jelzésértékű.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az ábrán jól látható az is, hogy a hivatalos nyelvek feladata így kettős, mert mind a tagállami, mind az uniós fogalmi rendszerhez kötődő fogalmakat le kell írniuk. Ez már előrevetíti azokat a kérdéseket is, amelyek az uniós fogalmak megnevezéséhez (az uniós terminusok alkotásához) kapcsolódó terminológiai munka során merülhetnek fel. A tagállami fogalmi rendszerekhez való szoros kapcsolódás miatt ugyanis nem jöhet létre egy teljesen független uniós terminológia. Az uniós fogalmakat olyan megnevezések is jelölhetik, amelyek tagállami szinten már egy másik fogalmat is jelölnek.
 
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Mutasd a szövegben:
  Szűrés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   Útmutató elindítása
   delete
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave