Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


187 Mind a tudáson, mind az érzékelésen belül – írja Ross – különbséget kell tennünk a képesség és a tevékenység között, a tudás képessége és az aktuális tudás, az érzékelés képessége és az aktuális érzékelés között. Ez pedig megfelel a tárgyaik közti különbségnek: a tudható és a tudott, az érzékelhető és az érzékelt közti különbségnek.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave