Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


188 Arisztotelész egy másik megfogalmazása szerint (Az állatok részei 687a 18 skk.) az emberi kéz: szerszámok előállítására alkalmas szerszám. – Ennek analógiájára: az ész az a forma, amely az elgondolható formák lélekbeli jelenlétéért okságilag felelős. Ez természetesen nem zárja ki – pl. az érzékelhető formák esetében sem – hogy más is okságilag felelős lehessen a formák jelenlétéért. Végtére is a hasonlatban szereplő kéz sem kizárólagos oka az általa létrehozott szerszámok létezésének, a kéz a mesterség okságának keretei között fejti ki tevékenységét.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave