Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


190 Mivel az érzékelés is az érzékelhető formákat anyaguk nélkül fogadja be (ld. II 12), a képzetek anyag nélkülisége még ennél is erősebb kikötésként értendő – a képzetek nem anyag és forma együttesével történő interakció eredményei, hanem az érzékelésből jönnek létre, ld. III 3, 428b10–16.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave