Irimiás Anna, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor

A turisztikai termékek innovatív fejlesztése


A városi turizmusban továbbra is a nagyobb, ún. „kulturális fővárosok” és a nagyvárosok dominálnak. A nagyvárosok fontos szerepét támasztja alá, hogy 2016-ban 1,2 milliárd utazásból 46% realizálódott a világ Top 100 nagyvárosában az Euromonitor (2018) kutatása szerint. Ezen városokban az aktivitások széles köre érhető el, a hivatásturizmustól indulva az egészségturizmuson át a barát- és rokonlátogatásig, a kulturális turizmus különböző ágai jellemzően igen fontosak. A városok attrakcióit illetően elmondható, hogy a WTO–ETC (2005) kutatása alapján a városi turizmusban fontos szerepet betöltő európai városok öt csoportba sorolhatók. A besorolás az alapján történt, hogy a szóban forgó város a kis- vagy a nagyvárosokhoz, és a kulturális turizmus melyik köréhez tartozik: a belső kör az épített örökséget és a művészetet, amíg a külső kör az egyre fontosabbá váló életstílust és a kreatív iparágakat képviseli. A magyar főváros jelentős épített örökséggel, művészeti kínálattal és ún. kreatív iparágakkal (például média, szórakoztatóipar, design, építészet és divat) rendelkező nagyváros. Budapesttel azonos csoportban található például Amszterdam, Barcelona, Brüsszel, Koppenhága, Dublin, Lisszabon, Lyon, Milánó, München, Nápoly és Bécs, amelyek ezáltal a magyar főváros versenytársainak tekinthetők. A legsokrétűbb adottságokkal rendelkező európai metropoliszok közé Berlin, Isztambul, London, Madrid, Párizs és Róma tartozik.

A turisztikai termékek innovatív fejlesztése

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 408 1

Ez a kiadvány arra vállalkozik, hogy a hazai és a nemzetközi szakirodalomra, tudományos vizsgálatokra, szakértői megfigyelésekre, jó gyakorlatokra és persze a szerzők kreativitására alapozva bemutassa a turisztikai termékek palettáját. Az olvasó találkozhat tradicionálisabb termékkel (városi turizmus, bevásárlóturizmus, gasztroturizmus, konferenciaturizmus), szembesülhet úgynevezett niche (rés) termékekkel (kalandturizmus, buliturizmus, sportturizmus, hajós turizmus, szenior turizmus, tudományos turizmus), és végül, de nem utolsósorban elmélyülhet a horizontális, szinte minden terméket átható szemléletformálásban (akadálymentesítés, szexualitás, fenntarthatóság, felelősségteljesség, lassúság). A kötet tanulmányainak gondolatvilágát az innováció szükségszerűsége vezérli.

A kiadvány a turisztikai termékek ismert logikájából/modelljéből kiindulva egyrészt megtartotta annak hagyományos formáját, másrészt számtalan új, innovatív megközelítéssel is találkozhatunk, amely egyaránt igaz azok tartalmára és stílusára. Az egyes termékek/fejezetek olyan szemléletmódot közvetítenek, melyek mára nélkülözhetetlenek a turisztikai trendek kereslet-kínálat értelmezéséhez, a desztinációk termékstruktúra analíziséhez, a piacszegmentációhoz.

Prof. Dr. Aubert Antal egyetemi tanár

A kötet 2020-tól a Turizmus és mobilitás című online sorozat tagjaként jelenik meg.

Hivatkozás: https://mersz.hu/irimias-jaszberenyi-michalko-a-turisztikai-termekek-innovativ-fejlesztese//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave