Pál Helén

Segédletek nyelvjárástani ismeretek tanításához

Tankönyvek és oktatási segédletek a magyar nyelvjárástani ismeretek alap- és középfokú tanításához, valamint az egyetemi dialektológiaoktatáshoz


Nyelvatlaszok

A nyelvatlaszok általános bemutatása. „A nyelvatlasz széles értelemben véve nyelvtérképek (lingvisztikai térképek) tematikus gyűjteménye” (Juhász, 2001a, p. 102). A nyelvatlaszoknak több fajtáját különböztetik meg (lásd erről Juhász, 2001a, p. 102–105), de a dolgozat szempontjából most a nyelvjárási atlaszokra tekintsünk. Két fő típusát különböztetik meg, a nemzeti vagy nagyatlasz és a regionális atlaszok kategóriáját különítik el. „A nemzeti atlaszok igyekeznek egy nyelv minden nyelvjáráscsoportját átfogni, országhatárokra való tekintet nélkül úgy, hogy minden lényeges hangtani, alaktani sajátosság a kutatás látóterébe kerüljön, a szókincsből pedig egy reprezentatív válogatás elsősorban a hagyományos népi kultúra köréből” (Juhász, 2001a, p. 104). A regionális atlaszok egy szűkebb terület (például egy földrajzi, néprajzi, nyelvjárási egység és közvetlen környéke) dialektológiai föltérképezésére vállalkoznak (Kiss, 2001, p. 104). Napjainkban a nyelvjárások osztályozására a legmegbízhatóbb módszernek a nyelvjárási atlaszokra épülő nyelvföldrajzi módszert tartják (Menyhárt et al., 2015, p. 16). E kötetben A magyar nyelvjárások atlaszáról és A romániai magyar nyelvjárások atlaszáról bővebben is lesz szó.

Segédletek nyelvjárástani ismeretek tanításához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 837 9

A kiadvány célja, hogy összefoglalja és rendszerezze a magyar nyelvjárások és a dialektológia tanítására készült tankönyveket, segédkönyveket, illetőleg további segédleteket is bemutasson. Az itt összegyűjtött dialektológiai témájú munkák rendszerezésének szempontja a felsőoktatáshoz, továbbá az alap- és középfokú tanításhoz készült, és a kisebbségben élő magyarok számára összeállított kiadványok áttekintése volt, de ezek a munkák sok esetben nem különíthetők el ilyen kategorikus szempontok szerint. A segédletek kategóriájába, ha széles körűen értelmezzük, sokféle kiadvány beletartozhat, például tájszótárak vagy tájnyelvi atlaszok, de akár szoftverek, internetes források, nyelvjárási adatbázisok is. A kisebbségi magyarok nyelve sok esetben nyelvjárásiasabb mint a magyarországi magyaroké, emellett a kétnyelvűség következtében nyelvükben a nyelvi kontaktusból származó elemek is megjelennek. Ezért is sokrétű a tankönyvek és oktatási segédletek feladata a területi nyelvváltozatokra vonatkozó oktatási folyamatban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pal-segedletek-nyelvjarastani-ismeretek-tanitasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave