Pál Helén

Segédletek nyelvjárástani ismeretek tanításához

Tankönyvek és oktatási segédletek a magyar nyelvjárástani ismeretek alap- és középfokú tanításához, valamint az egyetemi dialektológiaoktatáshoz


Tájszótárak

A tájszótárak bemutatása. A tájszótáraknak is több típusa lehet. Az általa lefedett terület szerint beszélhetünk általános tájszótárról: ez (elvben) az egész nyelvterületet lefedi, és csak a köznyelvben ismeretlen szavakat tartalmazza. A regionális tájszótár kisebb-nagyobb régióra vonatkozik. A helyi szótár által lefedett terület csak egyetlen települést jelent. (A köznyelvben ismeretlen és azzal megegyező szavakat is tartalmazó szótár esetében (is) beszélhetünk általános szótárról, regionális szótárról és helyi szótárról.) A tájszótárak kapcsán is elmondhatjuk, hogy a népnyelvi használatból összegyűjtött adatokat például a néprajztudomány is hasznosíthatja (Hegedűs, 2001, p. 398–399).

Segédletek nyelvjárástani ismeretek tanításához

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 837 9

A kiadvány célja, hogy összefoglalja és rendszerezze a magyar nyelvjárások és a dialektológia tanítására készült tankönyveket, segédkönyveket, illetőleg további segédleteket is bemutasson. Az itt összegyűjtött dialektológiai témájú munkák rendszerezésének szempontja a felsőoktatáshoz, továbbá az alap- és középfokú tanításhoz készült, és a kisebbségben élő magyarok számára összeállított kiadványok áttekintése volt, de ezek a munkák sok esetben nem különíthetők el ilyen kategorikus szempontok szerint. A segédletek kategóriájába, ha széles körűen értelmezzük, sokféle kiadvány beletartozhat, például tájszótárak vagy tájnyelvi atlaszok, de akár szoftverek, internetes források, nyelvjárási adatbázisok is. A kisebbségi magyarok nyelve sok esetben nyelvjárásiasabb mint a magyarországi magyaroké, emellett a kétnyelvűség következtében nyelvükben a nyelvi kontaktusból származó elemek is megjelennek. Ezért is sokrétű a tankönyvek és oktatási segédletek feladata a területi nyelvváltozatokra vonatkozó oktatási folyamatban.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pal-segedletek-nyelvjarastani-ismeretek-tanitasahoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave