A színtévesztés korrekciója szemüveggel

Correcting Anomalous Color Vision with Glasses

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wenzel Klára PhD, habil, egyetemi magántanár1, Urbin Ágnes egyetemi tanársegéd1, Langer Ingrid mestertanár2, Samu Krisztián PhD, egyetemi docens1

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, Budapest

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

2Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet, Budapest
 
Összefoglalás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színtévesztés éppen úgy javítható színes szemüvegekkel, ahogyan a dioptriahibák dioptriás szemüvegekkel. A férfiak 8%-a színtévesztő, tehát hazánkban mintegy 400 000 színtévesztő él, és több mint száz szakmában nem alkalmaznak színtévesztőket. Cikkünkben bemutatjuk a színkorrekciós szemüvegeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a színtévesztők épp úgy elláthassák a képességeiknek megfelelő szakmát, mint a normál színlátók.
 
Abstract
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Anomalous colour vision can be corrected with glasses just like dioptry-based vision anomalies. 8% of the male population lives with anomalous color vision, which means approximately 400 000 people in Hungary are prohibited from working in more than 100 professions because of their colour vision deficiency. In our paper we introduce the correction glasses which enable people with anomalous colour vision to accomplish tasks just as normal colour observers.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Kulcsszavak: színtévesztés, korrekció, szemüveg, anomaloszkóp, Ishihara-teszt
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Keywords: anomalous color vision, correction, glasses, anomaloscope, Ishihara test
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

DOI: 10.1556/2065.182.2021.9.4
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 

Bevezetés

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A vörös-zöld színtévesztést Robert Dalton angol kémikus tette ismertté. Róla nevezték el a színtévesztést daltonizmusnak (Dalton, 1798). Dalton leírta, hogy ő a rózsát és az ibolyát egyformán kéknek nézi, a lányok piros arcát olyannak látja, mintha tintás volna, az ember vérének színe és a zöld palackok színe közt nem lát különbséget, nem tudja, miben különbözik a barna szín a zöld színtől.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Dalton idejében még csak érdekességnek számított, de korunkban nagyon sok ember számára sorscsapásnak tűnik a színtévesztés. Ma az élet szinte minden területén, a közlekedésben, az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt nagy szerepük van a színeknek, ezért több mint száz szakmában elő van írva a jó színlátás.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Minthogy a férfiak 8%-a és a nők 0,5%-a színtévesztő (Birch, 1993), ez azt jelenti, hogy Magyarországon közel 400 ezer, Európában közel 60 millió ember színtévesztő. Ezek az emberek pedig nem választhatják ezt a százféle szakmát, ha szeretnék sem, és ezenfelül legtöbbjüknek kisebbségi érzést okoz ez a fogyatékosság.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ma már több cég is gyárt különféle színkorrekciós szemüveget. Ezeket a cégeket és színkorrekciós szemüvegeiket mutatjuk be a következőkben. Ezek a szemüvegek lehetővé teszik, hogy a színtévesztők ezekkel éppen úgy korlátozás és kisebbségi érzés nélkül elláthassák az érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő szakmát, mint azok, akik dioptriás szemüveggel korrigálják szemük törőerejének hibáit.
 

Az első próbálkozások a színlátás javítására

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

James Clerk Maxwell már 1854-ben felfigyelt arra, hogy vörös és zöld szűrőkön keresztül megkülönböztethető a vörös és a zöld szín. Készített egy szemüveget is, amelynek mindkét oldalán fölül vörös, alul zöld színszűrőt helyezett el.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Robert Fletcher véleménye szerint a genetikailag öröklött színtévesztést meggyógyítani ugyan nem lehet, de nem lenne szép, ha meg sem próbálnánk segíteni a színtévesztőkön. Ezért megpróbált olyan színszűrőket keresni, amelyek a szem elé helyezve javítják a színlátást.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színes látást a szemfenéken található retinán elhelyezkedő színérzékeny idegvégződések, a csapok biztosítják. A csapok háromfélék. A vörös színekre a protos, a zöld színekre a deuteros és a kék színekre a tritos érzékeny. A vörös, zöld és kék spektrumtartomány szélei kicsit átfedik egymást, és így újabb színészleletek jönnek létre: a vörös és a zöld között a sárga, a kék és a zöld között a türkiz szín, és mindezek között a finom átmeneti árnyalatok.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az örökletes vörös–zöld színtévesztők egy részében a protos érzékelő spektrális érzékenységi tartománya a sárga árnyalatokhoz közelebb van, mint a normál színlátóké. Ezeket hívják protanomáliásnak, vagy röviden protánnak. Az örökletes vörös–zöld színtévesztők másik csoportjában a deuteros érzékelő spektrális érzékenységi tartománya van közelebb a sárga árnyalatokhoz, mint a normál színlátóké. Ezeket hívják deuteranomáliásnak, vagy röviden deutánnak. A protánok és a deutánok a vörös és a zöld színek vagy ezek sötét árnyalatai, a barna és a sötétzöld színek között nehezen, esetleg egyáltalán nem tudnak különbséget tenni. Azokat a színtévesztőket, akik ezeket a színeket egyáltalán nem tudják megkülönböztetni, protanópoknak, illetve deuteranópoknak nevezik.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Fletcher a múlt század végén a rendelkezésére álló színszűrők közül némelyikkel biztató eredményeket ért el. A kísérletek során a színtévesztők háromféle színt jól meg tudtak különböztetni egymástól: a vöröset, a sárgát és a zöldet, a kéket és a lilát, és a vörös színárnyalatait. A sárga és a magenta Kodak Wratten-szűrővel a protanópokon, a lilás rózsaszín szűrőkkel a deuteranópokon ért el jó eredményt (Fletcher–Voke, 1985).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Magyar kutatók elméleti alapon, matematikai modellezéssel kezdtek olyan szemüvegeket kifejleszteni, amelyek a színtévesztést javítják (Ábrahám et al., 1999). Az első sikereket követően, a múlt század végén, az egész világon szabadalmi bejelentések tucatjai jelentek meg a színtévesztés javítására, például az elsők között egy magyar szabadalom (Ábrahám et al., 1993). A bejelentések kontaktlencsékre és szemüvegekre vonatkoznak. Alapelvük szempontjából három csoportra oszthatók.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 1. alapelv: Thermodiffuziós vagy vékonyréteg technikával olyan filtert hoznak létre, amelynek a spektrális transzmissziója folyamatosan változik, és kompenzálja a színérzékeny receptorok spektrális érzékenységeinek anomáliáit (Fluck–Szalay, 2000).
 2. alapelv: Olyan filterkombinációt hoznak létre, amely a szembe érkező színes fény spektrumából 580 nm körül és 490 nm körül kiszűr egy-egy spektrumtartományt (United States Patent, 1981).
 3. alapelv: Az egyik szem elé vörös színszűrőt illesztenek, a másik szem elé semmit, illetve az egyik szem elé vörös színszűrőt, a másik szem elé zöld színszűrőt (United States Patent, 1975).
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A ma Magyarországon kapható Enchroma, Chromagen és Colorlite színlátás javító szemüvegek, továbbá a külföldön elterjedten ismert ColorMax és ColorView színtévesztés korrekciós szemüvegek működése is ezeken az elveken alapul.
 

A színlátás vizsgálata

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színtévesztés nehezen mérhető tulajdonság, mivel a színlátás pszichofizikai jelenség. Kialakulása az emberi szem érzékelésével kezdődik, és bonyolult idegrendszeri feldolgozás után az agyban létrejött észleletként fejeződik be.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színtévesztés mérésére csaknem száz mérési módszer, mérőműszer és teszt ismeretes. Ezek eredménye gyakran ellentmondó, mivel mérési elvük eltérő. Ezért a színlátásmérés legismertebb szakértője, a brit professzorasszony, Jennifer Birch szerint a színlátásvizsgálatnál legalább három különböző mérési módszert kell alkalmazni, és ellentmondás esetén azt a kettőt kell elfogadni, amelyik egyezik.
 
 
Az anomaloszkóp
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A legelismertebb színlátásvizsgáló műszer az anomaloszkóp. Számszerű mérési eredményt ad, és ennek alapján megállapítható, hogy a színtévesztő személy protanomál vagy deuteranomál-e. Azt is meg lehet állapítani vele, hogy az enyhébb anomáliáról vagy a súlyosabb anópiáról van-e szó.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az anomaloszkóp a DIN 6160 szabványnak megfelelően három monokromatikus mérőfény, egy 662 nm-es vörös, egy 549 nm-es zöld és egy 589 nm-es narancssárga fény segítségével vizsgálja meg a színlátást. Egy kettéosztott látómező egyik oldalán a vörös és a zöld szín sárgának látszó keveréke, másik oldalán a narancssárga fény látható. A vizsgált személynek úgy kell beállítania a vörös és a zöld keverési arányát (R/G), valamint a narancssárga fény intenzitását (Y), hogy a látómező két oldalát azonos színűnek lássa. A beállított értékek jelentik a mérés eredményét. A normál színlátók R/G = 45 +/– 5 osztást és Y = 15 +/– 4 osztást állítanak be rajta.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ezt a feladatot a jó színlátók gyorsan meg tudják oldani, ugyanakkor a színtévesztők általában segítség nélkül nem boldogulnak.
 
 
Az Ishihara-teszt
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színtévesztés mérésére a legelterjedtebb módszer az Ishihara-teszt. A teszt alapján nagy biztonsággal megállapítható, hogy valaki színtévesztő vagy nem.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A teszt ábráin különböző festékekből gondosan kikevert színekkel nyomtatott ábrák láthatók. Az ábrák pöttyökből kirakott számai kicsit eltérő színűek, mint a háttér pöttyei. Jó színlátók könnyedén felismerik a számokat, de ez a színtévesztőknek nem sikerül. Ha a vizsgált személy minden ábrát felismer, vagy legfeljebb egyet téveszt el, akkor megfelel a hivatalos követelménynek, és normál színlátónak tekinthető.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az interneten gyakran látható online Ishihara-tesztek csak arról informálnak, hogy valaki színtévesztő, vagy nem, de nem adnak hivatalos döntésre alkalmas eredményt.
 
 
A Colorlite-teszt
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Colorlite-teszt előnye, hogy ugyanolyan egyszerű és olcsó, mint az Ishihara-teszt, ugyanakkor olyan pontos számszerű mérési eredményt ad, mint az anomaloszkóp (Wenzel at al., 2011).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A tesztábrákon az Ishihara-teszthez hasonló pöttyös ábrák láthatók, de számok helyett Landolt-C ábrákat kell felismerni.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Landolt-C ábra a látásvizsgálatban elterjedten alkalmazott tesztábra. Egy C betű, amelynek nyílása véletlenszerűen más-más irányban található. A vizsgált személynek meg kell mondania, vagy meg kell mutatnia, merre látja a C betű nyílását. A szemészeti látásvizsgáló táblákon egyre kisebb Landolt-C ábrák sorával történik a vizsgálat, míg a Colorlite-tesztkönyvben egyre kisebb a színkontraszt az egyforma nagy ábrákon. Az ábrák nehézség szerint vannak sorba rendezve. A sor első ábrája a legkönnyebb, utána egyre nehezebb ábrák következnek.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Colorlite-teszt három pöttyösábra-sorozatból áll, jelölésük R-G, P és D. Az R-G sorozaton a Landolt-C vörös, a háttér zöld pöttyökből áll. Ez a sorozat azt mutatja ki, hogy milyen súlyos a színtévesztés. A P sorozat a protos, a D sorozat a deuteros hibáját mutatja ki.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A mérés eredménye az első eltévesztett ábra mellé írt szám, amely a Landolt-C és a háttér átlagos színének különbségét jelenti. A Colorlite-teszt R-G sorozatának alapján megkülönböztethetünk súlyos, közepes és enyhe színtévesztőket.
 
 
A D15 panelteszt
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A D15-teszt 16 darab, nullától tizenötig megszámozott korongból áll. A korongok szabványos Munsell-színű bevonattal vannak ellátva, a sötétkéktől a sötétvörösig a szivárvány színeinek megfelelő sorrendben. A korongok hátsó felületén a helyes sorrendnek megfelelő számok láthatók.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A vizsgálat elején megmutatják a vizsgált személynek a korongokat, amelyek egy keskeny, hosszú dobozban vannak sorban elhelyezve, majd a korongokat kiveszik a dobozból, és egy matt-fehér felületen, színeiket összekeverve helyezik el. A vizsgált személynek a korongokat helyes színsorrendben vissza kell rakni a dobozba. A normál színlátók helyes sorrendben vissza tudják rakni a korongokat, egy színtévesztőnek azonban ez nem sikerül. A színtévesztésének megfelelő jellegzetes sorrend hibákat csinál.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A D15-teszt körülbelül annyiba kerül, mint a Colorlite-teszt, de a mérési eredményei nem olyan megbízhatóak, mint a Colorlite-tesztnek. Míg a Colorlite-teszt mérési eredménye 95%-ban megegyezik az anomaloszkópos mérés eredményével, addig a D15-teszt a deuteranomálok több mint 50%-át normál színlátónak minősíti.
 
 
A megvilágítás
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színlátásvizsgálatot 600–800 lux megvilágítás és szórt nappali fény mellett kell végezni. Ha szórt nappali fény nem áll rendelkezésre, 3000 K színhőmérsékletű halogén izzó, esetleg meleg fényű kompakt fénycső használata mellett is mérhetünk. Legjobb a GretagMachbet cég vagy a Colorlite cég szabványos megvilágító berendezését alkalmazni (Samu–Szakály-Molnár, 2011).
 
 
A mérések végrehajtása
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A mérések során meg kell állapítani, hogy a vizsgált személy milyen szintet ér el a színlátás három legfontosabb jellemzője szempontjából.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A jó színlátás három legfontosabb jellemzője a jó színidentifikáció (színfelismerési és színmegnevezési) képesség, a jó színdiszkrimináció (színmegkülönböztetési) képesség és a jó látási feloldó képesség (a kicsiny részletek látása). A színtévesztőknél mindhárom képesség gyengébb, mint a normál színlátóknál.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Ishihara-teszt és a Colorlite-teszt mindhárom képesség gyenge működését kimutatja. Ezekkel a tesztekkel eldönthető, hogy a vizsgált személy korrekció nélkül vagy színlátást javító szemüveggel alkalmas-e valamilyen szakma gyakorlására vagy nem. Anomaloszkópos mérésre csak akkor van szükség, ha a mérési adatokat publikálni akarjuk, mert az anomaloszkóp a nemzetközileg elfogadott „Gold Standard”.
 

A színlátást javító szemüvegek

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A színlátás javítására ma Magyarországon háromféle eszközt ismerünk: az EnChroma szemüveget, a Colorlite szemüveget és a Chromagen kontaktlencsét.
 
 
Az EnChroma szemüvegek
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Enchroma CX lencséket eredetileg orvosoknak szánták, és lézeres műtétek során használták. Segítettek a sebészeknek jobban megkülönböztetni a vérrögöket és a szöveteket. Hamarosan rájöttek, hogy az ilyen lencsével ellátott szemüveg más célokra is használható, mert a színtévesztők színlátását is javítja.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az Enchroma színlátásjavító lencséket úgy alakították ki, hogy növeljék a vörös és a zöld színek közötti különbséget, és fokozzák a világosság- és színkontrasztot. Két típust alakítottak ki, az egyik szabadtéri, a másik szobai használatra készült. Minden EnChroma lencse 100% UV-A és UV-B védelmet biztosít, ezenkívül mindkét oldalán antireflexiós réteg van az elölről, illetve hátulról jövő fény kiszűrésére. A 0 dioptriás 2 mm vastag 1,6 törésmutatójú alaplencsén thermodiffúziós eljárással kialakított színes réteg látható. Kívülről vékonyréteg gőzöléssel felvitt UV-védő és vízlepergető réteggel látták el (URL1).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az enyhe és közepes színtévesztők színlátása valóban javul egy kicsit az EnChroma szemüveggel. Súlyosabb színtévesztés esetén nem mutatható ki javító hatás. Az EnChroma lencsék csekély hatékonysága nem zavarja az amerikai vevőket, mert ők saját véleményük szerint napszemüvegnek vagy divatcikknek tekintik. Magyarországon magas ára miatt kicsi a kereslet iránta.
 
 
A Colorlite szemüvegek
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Colorlite céget 2002-ben alapította meg három magyar gépészmérnök. A cég telephelye Budapest, a szemüveggyártás is Budapesten történik. A Colorlite színlátást javító szemüvegek működése magyar szabadalmon alapul (Colorlite Kft., 2020).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A gyártáshoz Hoya-gyártmányú, réteg nélküli CR39 anyagú, 70 mm átmérőjű műanyag lencséket vásárolnak, amelyek lehetnek 0 dioptriásak, dioptriásak, bifokálisak és progresszív lencsék is. A színezéshez a nemzetközileg ismert szemüveglencse-festék forgalmazó BPI cégtől rendelt festékeket használják.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az enyhébb színtévesztőknek tervezett lencsék minimális transzmissziója 12%, a súlyosabb színtévesztőké minimum 1,2%. A Colorlite összesen tízféle színtévesztési típus javítására alkalmas korrekciós lencsét fejlesztett ki, hét típust a gyengébb és hármat a súlyosabb színtévesztők részére. A szűrők színe különböző árnyalatú, a lilás rózsaszíntől a barack rózsaszínig (Wenzel et al., 2013).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A magyar feltalálók laboratóriumukban a szemüveggyártás mellett kutató és fejlesztő munkát is végeznek. Új, színlátás vizsgáló teszteket és műszereket fejlesztettek ki. Megvizsgálták az adaptáció szerepét a Colorlite lencsék hatékonyságában (Wenzel–Urbin, 2015; Urbin et al., 2017). Színtévesztőkkel végzett kísérletekkel kimutatták, hogy a színszűrők fokozzák a világosságkontrasztot és a színkontrasztot (Samu et al., 2001; Samu et al., 2016).

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Gyártási eljárásuk védelmére a magyar feltalálók 1993-ban, 1995-ben majd 2000-ben magyar és nemzetközi szabadalmi bejelentéseket tettek (Ábrahám et al., 1993; Ábrahám–Wenzel, 1995; Ábrahám–Wenzel, 2000). Eljárásukra 1991. május 13-án Használatiminta-oltalmat nyertek (Colorlite Kft., 2019), amelynek alapján 2020-ban a szemüveglencsékre és a színlátásvizsgáló Colorlite-tesztre újabb magyar szabadalmat kaptak. A szabadalmazott színtévesztést korrigáló Colorlite lencsékhez és a diszlexia tüneteit enyhítő Colorlite lencsékhez megszerezték az amerikai forgalmazáshoz szükséges FDA-engedélyt is.
 
 
A Chromagen kontaktlencsék
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Chromagen kontaktlencsék a világon legismertebb és legelterjedtebb színlátást javító eszközök. A Chromagen lencsék FDA-szabadalmazott termékek (URL2). Működésük azon alapul, hogy teljesen kiszűrik a spektrum vörös végét 600 nm fölött, míg a rövidebb hullámhosszúságú fényt teljesen áteresztik. Ezért rajtuk keresztül a kék és zöld színek nagyon világosnak tűnnek, míg a vörös színek árnyalatai egyáltalán nem láthatók.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

A Chromagen kontaktlencséket a szemen nem lehet észrevenni, ezért előszeretettel viselik azok, akik úgy szeretnének átmenni a színlátásvizsgálaton, hogy a vizsgáló orvos ne vegye észre, hogy színlátás-korrekciós lencsét viselnek. Ez általában sikerül is, azonban a Chromagen kontaktlencsék viselése a mindennapokban nem ajánlott, mert a piros színt egyáltalán nem engedik át. Így az éjszakai vezetésnél nem látható benne a piros forgalmi jelzőlámpa, a piros hátsó helyzetjelző lámpa és a fékezést jelző piros lámpa fénye. A színes monitoron és a számítógép monitorán pedig csak a kék és zöld színek jelennek meg.
 

Összefoglalás

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Az volt a célunk, hogy az olvasókkal megismertessük a színtévesztők problémáit, és a lehetőségeket arra, hogy ezeken segítsünk.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Cikkünkben részletesen bemutattuk azokat a színlátást javító eszközöket, amelyek Magyarországon kaphatók. Ismertettük használatukat és működési módjukat. Bemutattuk a színlátásvizsgálat módszereit és eszközeit.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Mindezek után megállapíthatjuk, hogy a Chromagen kontaktlencsék biztosítják az Ishihara-teszt hibátlan elvégzését, azonban a színeket nem lehet velük látni, mert a spektrum vörös végét 600 nm fölött kiszűrik. Tartós viseletük zavarja a térbeli látást, szédülést és fejfájást okoz. A Colorlite lencsék a színeket felélénkítik, a színkontrasztokat fokozzák, ezáltal viseletük közben a látásélesség és a térbeli látás javul. Biztosítják az Ishihara- és a D15-teszt helyes megoldását. Az EnChroma lencsék hatékonysága csekély. Magyarországon magas áruk miatt nem terjedtek el.
 

Irodalom

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ábrahám Gy. – Wenzel K. (1995): Method and Apparatus for Determining Spectral Sensitivity Parameters of Colour-sensitive Receptors in the Eye. PCT/HU95/00009

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ábrahám Gy. – Wenzel K. (2000): Eljárás és optikai eszköz színlátás javítására vagy megváltoztatására, valamint eljárás az optikai eszköz előállítására. Magyar Szabadalom, Lajstromszám: 217 735 Budapest 2000. jan. 28.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ábrahám Gy. – Wenzel K. – Szappanos J. (1993): Method and Optical Means for Improving or Modifying Colour Vision and Method or Making Said Optical Means. PCT-HU 93/00045.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Ábrahám Gy. – Wenzel K. – Kucsera I. (1999): New Method for Assessing the Spectral Sensitivity Curves of the Human Eye. In: Proceedings of the 24th Session of the Cie, 24–30 June 1999, Warsaw, Poland. 119–123.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Birch J. (1993): Diagnosis of Defective Colour Vision. Oxford: University Press

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Colorlite Kft. (2019): Optikai eszköz színdiszkriminációs képesség fokozására. Használati Mintaoltalom, Lajstromszám 4999, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Colorlite Kft. (2020): Optikai eszköz színdiszkriminációs képesség fokozására. Az U1200264 számú magyar használati mintaoltalom bejelentésből származó P1900245 alapszámú magyar származtatott szabadalom. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Dalton J. (1798): Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colours with Observations. In: Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Vol. 5, Pt. 1, 28–45. https://digital.sciencehistory.org/works/fb4949523

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Fletcher, R. – Voke, J. (1985): Defective Colour Vision. Bristol–Boston: Adam Hilger Ltd.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Fluck I. – Szalay Gy. (2000): A Thermodiffusion Dying Method and an Optical Element Prepared with the Method. International Publication Number PCT WO 01/92922 A2.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Samu K. – Szakály-Molnár A. (2011): Efficient Halogen Lamp Daylight Simulator for Color Vision Examination. Measurement Science Review, 11, 139–143. DOI: 10.2478/v10048-011-0025-y, https://sciendo.com/article/10.2478/v10048-011-0025-y

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Samu K. – Wenzel K. – Ladunga K. (2001): Colour and Luminance Contrast Sensitivity Function of People with Anomalous Colour Vision. Proceedings Volume 4421, 9th Congress of the International Color Association, 2001, Rochester, NY, US. DOI:10.1117/12.464652, https://www.researchgate.net/publication/285923620_Colour_and_luminance_contrast_sensitivity_function_of_people_with_anomalous_colour_vision

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Samu K. – Wenzel K. – Urbin Á. et al. (2016): Comparison of Chromatic Contrast Sensitivity of Colour Vision Deficient People and Normal Colour Observers. Proceedings of the XVth Lux et Color Vesprimiensis Symposium. 80–83. http://mono.eik.bme.hu/~samu/publications/105_lux_wenzel_2016.pdf

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

United States Patent (1975): Optical Filter Combination For Improving Color Discrimination US3877797. Application Number 05/408961.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

United States Patent (1981): Eyeglasses for Aiding Color Blind Viewers. US Patent 4300819

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Urbin Á. – Nagy B. V. – Wenzel K. (2017): Chromatic Discrimination under Different States of Chromatic Adaptation. In: Zwick P. (ed.): Proceedings of the Conference on Smarter Lighting for Better Life at the CIE Midterm Meeting. Jeju, Republic of Korea. DOI: 10.25039/x44. PP02, http://real.mtak.hu/115354/

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wenzel K. – Kovacs I. – Böhm V. (2002): Practical Experiences with the Color Contour Test. In: Golob, V. – Jeler, S. – Stjepanovic, Z. (eds.): AIC 2002, Color & Textiles, Proceedings of the Interim Meeting. Maribor, Slovenia, 29–31 August 2002. 34–39. https://www.aic-color.org/publications-proceedings

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wenzel K. – Ladunga K. – Samu K. et al. (2011): Pseudo-Isochromatic Plates to Measure Color Discrimination. In: Proceedings of the 21st Symposium of the International Colour Vision Society, Kongsberg, Norway. 85–86. https://www.researchgate.net/publication/285923651_Pseudo-Isochromatic_Plates_for_Measuring_the_Ability_to_Discriminate_Colours

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wenzel K. – Langer I. – Urbin Á. et al. (2013): Színlátást javító szemüvegek. Szemészet, 150, június, Supplementum I. 73.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Wenzel K. – Urbin Á. (2015): Colour Vision under Different States of Adaptation. In: Zwick, P. (ed.): Proceedings of the 28th Session of the CIE, 28 June – 4 July 2015, Manchester, United Kingdom. 1, 9.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépj be.!

 
close
Tartalomjegyzék navigate_next
Keresés a kiadványban navigate_next

A kereséshez, kérjük, lépj be!
Könyvjelzőim navigate_next
A könyvjelzők használatához
be kell jelentkezned.
Jegyzeteim navigate_next
Jegyzetek létrehozásához
be kell jelentkezned.
  Kiemeléseim navigate_next
  Kiemelés:

  Kiemelések létrehozásához
  MeRSZ+ előfizetés szükséges.
   delete
   Kedvenceimhez adás

   A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
   vagy lépj be a meglévővel!

   Személyes mappák
   Mappába rendezés

   A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Személyes mappák
   Kivonatszerkesztés

   Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Kivonatkészítés
   Folyamatos görgetés

   Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

   A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

   Folyamatos görgetés
   Kivonat
   fullscreenclose
   printsave