Cím:

Multidiszciplinaritás és kooperáció: egy kortársoktatáson alapuló egészségnevelési program bemutatása

Feith Helga Judit, Mészárosné Darvay Sarolta, Falus András, TANTUdSZ munkacsoport
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Magyarország jövője az ifjúság egészség-magatartásának megfelelő kialakításában rejlik, melynek feltétele a minél fiatalabb életkorban megkezdett egészségtudatos nevelés. Ebben a nevelési, egészségfejlesztési folyamatban, a pozitív egészség-érték közvetítésében a közoktatási intézmények kiemelkedően fontos szerepet tölthetnének be, miközben a hátrányosabb társadalmi réteghelyzetből adódó egyenlőtlenségek csökkentéséhez is hozzájárulhatnának. Az MTA-SE Egészségnevelés kortársoktatással kutatócsoport (TANTUdSZ Program) célkitűzése hatékonyságmérésekkel alátámasztott, innovatív ismeretátadási pedagógiai módszer kidolgozása és tartós működtetése iskolai kortársoktatás keretében. A TANTUdSZ Program hidat képez a fiatalabb korcsoportok, az iskolai szintek, az egyes tudományterületek, valamint az egészségtudományi szakembereket és pedagógusokat képző felsőoktatási intézmények között. Az oktatási szinteken és intézményeken átívelő kortársoktatás mint lehetséges régi/új pedagógiai módszer, jól illeszkedik a Z és alfa generációk által igényelt újszerű tudásátadáshoz, miközben a prevenció területén a pedagógusképző, valamint az egészségügyi felsőoktatási intézmények hallgatói számára valódi területi gyakorlatot jelent a Program. Bár a hazai oktatási rendszer mind vertikálisan, mind horizontálisan is nehezen átjárható, merev rendszert képez, melybe kifejezett nehézséget jelent egy a hagyományos oktatástól eltérő, multidiszciplináris, magas szintű kooperációt igénylő pedagógiai program beillesztése, mégis koncepciózus és rugalmas tervezéssel ez megoldható. Jelen előadásban a kutatócsoport által kidolgozott és folyamatosan tesztelt oktatási program elméleti hátterének és szerkezetének bemutatása, az elmúlt öt szemeszterben lezajlott komplex kortársoktatói program legfontosabb eredményeinek összegzése történik meg.