Cím:

Hatékonyságmérés a TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Programban

Lukács J. Ágnes, Gradvohl Edina, Mészárosné Darvay Sarolta, Feith Helga Judit, TANTUdSZ munkacsoport
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Habár a gyermekek és fiatalok körében végzett kortárs egészségfejlesztési programok többsége alkalmaz eredményességi mutatókat, gyakorta hiátust jelent a hatásvizsgálat egzakt módszertani kereteinek ismertetése, valamint az alkalmazott pedagógiai módszertan pontos leírása – különösen igaz ez a hazai kortárs egészségfejlesztő kezdeményezésekre (Lukács J. et al., 2018). Az előadás célja röviden bemutatni a kortársoktatásra épülő TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Program hatékonyságmérési rendszerét. Az utánkövetéses mérési rendszerben a programban részt vevő diákok szociodemográfiai hátterén túl mérjük az adott egészségfejlesztési témával kapcsolatos tudásuknak, egészség-magatartásuknak, attitűdjüknek a változását, valamint a programmal való elégedettségüket. A saját szerkesztésű, de validált itemeket is tartalmazó önkitöltős kérdőíveket korosztályspecifikusan dolgoztuk ki. Az alapvetően kérdőíves vizsgálatban az egyes egészségnevelési témáktól függően lehetőség szerint egyéb, objektívebb mérőeszközöket is bevonunk a felmérésbe (pl. kéz szkennelés, BLS készségfelmérő). A hatásvizsgálat validitása érdekében kontrollcsoportot alkalmazunk. A célpopuláción túl a programban részt vevő kortársoktatókat, tutorokat és pedagógusokat is felmérjük, a kérdőív mellett kvalitatív eszközökkel. Törekszünk az egészségfejlesztési program során alkalmazott pedagógiai módszertan pontos ismertetésére.