Cím:

Hatékonyságmérés a TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Programban

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Lukács J. Ágnes, Gradvohl Edina, Mészárosné Darvay Sarolta, Feith Helga Judit, TANTUdSZ munkacsoport
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Habár a gyermekek és fiatalok körében végzett kortárs egészségfejlesztési programok többsége alkalmaz eredményességi mutatókat, gyakorta hiátust jelent a hatásvizsgálat egzakt módszertani kereteinek ismertetése, valamint az alkalmazott pedagógiai módszertan pontos leírása – különösen igaz ez a hazai kortárs egészségfejlesztő kezdeményezésekre (Lukács J. et al., 2018). Az előadás célja röviden bemutatni a kortársoktatásra épülő TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Program hatékonyságmérési rendszerét. Az utánkövetéses mérési rendszerben a programban részt vevő diákok szociodemográfiai hátterén túl mérjük az adott egészségfejlesztési témával kapcsolatos tudásuknak, egészség-magatartásuknak, attitűdjüknek a változását, valamint a programmal való elégedettségüket. A saját szerkesztésű, de validált itemeket is tartalmazó önkitöltős kérdőíveket korosztályspecifikusan dolgoztuk ki. Az alapvetően kérdőíves vizsgálatban az egyes egészségnevelési témáktól függően lehetőség szerint egyéb, objektívebb mérőeszközöket is bevonunk a felmérésbe (pl. kéz szkennelés, BLS készségfelmérő). A hatásvizsgálat validitása érdekében kontrollcsoportot alkalmazunk. A célpopuláción túl a programban részt vevő kortársoktatókat, tutorokat és pedagógusokat is felmérjük, a kérdőív mellett kvalitatív eszközökkel. Törekszünk az egészségfejlesztési program során alkalmazott pedagógiai módszertan pontos ismertetésére.
Hatékonyságmérés a TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Programban