Cím:

Az önreflexió szerepe az egészségnevelés gyakorlatában

Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, Feith Helga Judit, Füzi Rita, Gradvohl Edina, Nagyné Horváth Emília, Soósné Kiss Zsuzsa, Lukács J. Ágnes, Falus András, TANTUdSZ munkacsoport
ELTE TÓK
 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

 

Hivatkozás

Kérjük, válassza ki az önnek megfelelő formátumot:

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be.

Számos tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy a nevelő-oktató munka szerves része a reflektív gondolkodás, amely a tervezés, megvalósítás, értékelés, újratervezés folyamatából áll (Schön, 1987; Falus, 2001; Hunya, 2014). A reflexiós napló annak igazolására szolgál, hogy a reflektáló teljesítette a saját maga által vállalt tevékenységeket, másrészt önreflektív módon dokumentálja saját munkáját. Az előadás fókuszában az MTA-SE Egészségnevelés kortárs-oktatás kutatócsoport TANTUdSZ programjának hallgatói reflexiói állnak. A két felsőoktatási intézmény, az SE ETK és az ELTE TÓK hallgatóinak meghirdetett, közös, szabadon választható tantárgy keretében megvalósuló program célja az egészség-magatartás formálása, egészségügyi szakembernek és pedagógusnak készülő hallgatók közreműködésével, a kortársoktatás módszerének segítségével. A hallgatók feladata a tevékenység utáni reflexió volt, ami arra szolgált, hogy a megvalósult folyamatot elemezzék, értékeljék. Ennek eredményeként lehetőségük volt a továbbiakban arra, hogy módosíthassák a következő szakaszra vagy a következő alkalomra szóló tervüket. Ez a tudatos folyamat is segíti az egészségnevelési program fejlődését, kiteljesedését. A több féléven át tartó program hallgatói reflexiói alapján képet kaptunk a tervezett egészségnevelési és pedagógiai célok megvalósulásának sikeres teljesítéséről, egyben kirajzolódtak a kortársoktatói kompetenciák. Célunk, hogy módszeresen feltárjuk az egészségnevelő munka során alakuló nevelési és oktatási gyakorlat részleteit, a módszer megvalósítása során fellelt előnyöket, erősségeket, esetleges gyengeségeket, majd a reflektált tapasztalatokat, tanulságokat figyelembe véve eredményesebbé tegyük a programot.