Cím:

A környezettudatos magatartás és az egészségi állapot kapcsolata hazánkban

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Tompa Anna

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A környezet és egészég összefüggéseit már az ókorban is ismerték, ennek ellenére a közbeszédben még mindig sok az ellentmondás, a tévhit és a félremagyarázás, különösen az ifjú generáció körében. Az erre vonatkozó felmérések világossá teszik, hogy nagyon sok a teendő a fiatalság környezet- és egészségtudatos magatartásának javítása terén. A dohányzást zárt térben, a szemetelést vagy a PET-palackok és a csikkek eldobálását korántsem tartják veszélyesnek. Részben ennek tudható be, hogy a fiatalok által látogatott rendezvények után tonnaszámra marad vissza szemét és veszélyes hulladék, például tartós elemek, műanyagok, sőt elektromos hulladék. A forgalmas utak menti árkok is tele vannak hulladékkal, de a vizek tisztaságát sem tartják kellőképpen szem előtt. Az iskolai oktatásból továbbra is tartósan hiányzik az egészségtan tantárgy, de a kémia- és fizikaórák sem foglalkoznak ezzel a témával. Földünk szenynyezettsége, főleg a felszíni vizeké már elérte a kritikus szintet, ami nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz és a vízhiány kialakulásához. Sokan félreértik a figyelmeztetéseket, és felesleges riogatásnak tartják, sőt nagyhatalmak vitatkoznak arról, hogy mennyiben természetes folyamatról vagy ember által keltett jelenségről van szó. A környezet radikális megváltozása beszűkíti az élővilág létezését. Fajok halnak ki a szemünk láttára, és megtizedelődnek a hasznos madarak az intenzív kemizáció eredményeként. A jövőt a fiatalok alakítják, így azok környezettudatos szemléletének fejlesztése lehet az egyik sarkalatos pontja a negatív tendenciák megfékezésének. Ezért a ma emberének – főleg a pedagógusoknak – minden erejével növelnie kell a befolyását az ifjúság helyes környezet- és egészségtudatos nevelésére. Mint azt az alábbi ábra is mutatja, a környezettudatosság a tanítók és tanárok 1/3-ában még mindig alacsony szinten van, ami a felsőoktatás felelősségét jelenti.
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Forrás: Vőcsei K. és mtsai, Új Pedagógiai Szemle (2008)
A környezettudatos magatartás és az egészségi állapot kapcsolata hazánkban