Cím:

A BOE részvétele a hazai egészségnevelésben, balassagyarmati tapasztalatok

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Eörsi Dániel, Herczeg Vivien, Hajnes József

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A Semmelweis Egyetem balassagyarmati telephelyén a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületével (BOE) való együttműködésben egy európai uniós finanszírozású egészségfejlesztési program indult, melynek fókuszában az iskolai egészségnevelés áll.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A 2017. második felében kezdődött, Balassagyarmati Egészségnevelő Program (BEP) nevű program a város valamennyi középiskolájának 9. és 10. osztályos tanulói körében végzett egészségfejlesztési pedagógiai program. A koncepció teljes körű, azaz általában az egészséget, egészségességet népszerűsíti. A tíz oktatási modulon alapuló program azon témákat foglalja magában, amelyek vonatkozásában a serdülő életkorú célcsoport tagjai saját életükben befolyással rendelkeznek, döntéseiknek egészségügyi konzekvenciája van: elsősegély, dohányzás, étrend, testmozgás, szexuális biztonság, alkohol, drogok, mentális egészség, családtervezés és infekciókontroll.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Kommunikációs szempontból a program elméleti hátterét részben a szociális tanuláselmélet (social learning theory) mentén kialakult kortárs oktatói szemlélet adja, mely szerint a célcsoporthoz életkorban közel álló oktatóval való interakció nagyobb változás esélyét hordozza magában, mint az egyébként magasabban képzett professzionális oktató előadásán való részvétel. Emellett a kommunikációelmélet generációs elméleti megfontolásai játszottak szerepet a koncepció kialakításában, mely szerint a 2000 után született, ún. Z generáció számára az elektronikus felületeken való kommunikáció közelebb állhat az anyanyelvi szintű ismeretfeldolgozáshoz, mint a papíralapú – ezért a BEP a hagyományos órákon kívül online elektronikus elemeket is tartalmaz.

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A program hatékonyságát egy kvalitatív és kvantitatív elemeket is tartalmazó, keresztmetszeti és kontrollált longitudinális kutatással igyekszünk felbecsülni. A keresztmetszeti eredmények az országos átlagnak nagyjából megfelelnek, az utánkövetéses vizsgálat eredményeinek értékelése még nem kezdődött meg.
 
A BOE részvétele a hazai egészségnevelésben, balassagyarmati tapasztalatok