Szécsi Gábor

A történetekbe zárt elme

Tudat-, kommunikáció- és történetfilozófiai adalékok a narratív én elméletéhezKiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 929 1

DOI: 10.1556/9789634549291

A történetalkotás és -feldolgozás, azaz az észlelt eseményeket, jelenségeket jelentéssel felruházó, narratív gondolati sémák alkalmazása, az emberi kommunikációban kulcsszerepet játszó, alapvető kognitív folyamat. A narratíva olyan különleges metakódként jelenik meg kommunikatív aktusainkban, amely emberi lényegünket megjelenítve teszi lehetővé a kommunikációs szándékok megragadását és azt, hogy a közös világgal kapcsolatos üzeneteink szabadon áramolhassanak az adott kultúrákban, vagy a különböző kultúrák között. Az én- és identitásformáló narratívák gondolkodásunkra, megértési folyamatainkra, kommunikatív aktusainkra, mindennapi problémamegoldó cselekvéseinkre gyakorolt hatását vizsgálni tehát nem kevesebbet jelent, mint az emberi természet és kultúra kapcsolatát kutatni. A könyv ennek a felismerésnek a jegyében kínál átfogó elemzést a kérdéskört érintő filozófiai, nyelvészeti és pszichológiai elméletekről, külön is kitérve a narrativitás történelmi megismerésben és médiakommunikációban játszott szerepére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szecsi-a-tortenetekbe-zart-elme-2kiadas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave