Hungarian Lexicography III
Muráth Judit (szerk.)
Hungarian Lexicography III
LSP Lexicography
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 696 2
Online megjelenés éve: 2021

The present volume introduces us in the history of Hungarian mono-, bi-, and multilingual LSP lexicography, its theoretical evolution, outlines its broader and narrower fields of research and the tasks ahead. Moreover, the studies have undertaken to investigate and give an account of the history of lexicography covering various special fields and providing a critical analysis of the dictionaries involved. Last but not least, the new technology extending the concept of LSP lexicography is presented.

A kötet bevezet bennünket a magyar egy-, két- és többnyelvű szaklexikográfia történetébe, elméletének kibontakozásába, vázolja szűkebb és tágabb kutatási területeit és megvalósítandó feladatait. A tanulmányok ezen túlmenően felvállalták néhány kiemelt szakterület szótártörténetének kikutatását, bemutatását, a felkutatott szótárak kritikai elemzését, de sor kerül az új technológia bemutatására és ezáltal a szaklexikográfia fogalmának kitágítására is.