Oktatástechnikai kézikönyv családorvosok részére
Nemzeti Népegészségügyi Központ (közread.)
Oktatástechnikai kézikönyv családorvosok részére
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 608 5
Online megjelenés éve: 2020
A magyar népesség egészségi állapota napjainkban nem éri el az ország társadalmi-gazdasági fejlettségének megfelelő szintet, ezért Magyarország Kormánya számos operatív programot indított el pályázat formájában a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében. A Széchenyi 2020 programban egy átfogó fejlesztés, „Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” történik európai uniós támogatással (EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001), melyben szerepet kap a rendelkezésre álló háziorvosi, képzett ápolói és szakdolgozói, valamint védőnői humánerőforrás-állomány kapacitásainak, tudásának, képességeinek bővítése és fejlesztése. Az alapellátás projekt egészségügyi képzésfejlesztés munkacsoportjának feladata, hogy az alapellátásban dolgozók képzésében részt vevő oktatók oktatási képességeinek és készségeinek megszerzését elősegítsék, támogassák és fejlesszék. Ennek érdekében készítette el a munkacsoport ezt a szakmai tankönyvet.