Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
Szamkó Józsefné
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
Második, átdolgozott kiadás
Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 851 4
Online megjelenés éve: 2019
Nyomtatott kiadás: 2015
A 2013. évi kiadvány átdolgozott kiadása, mely számos újdonság mellett a 2015-től hatályos módosításokat is tartalmazza. A jelen kiadvány elsődleges célja a költségvetési szervek mindennapos működéséhez szükséges gazdálkodási, pénzügyi ismeretek egyértelmű, egységes bemutatása, ahol lehet, illetve indokolt, ott konkrét gyakorlati példákon levezetve. Ízelítő a tartalomból: - az államháztartás és alrendszereinek bemutatása, a költségvetési szervek elhelyezkedési rendjéhez igazodóan,- a költségvetési szerv legfontosabb ismérvei,- a tervezési rendszer lényege a költségvetési szervek szempontjából (ideértve a kiadási/bevételi szerkezetet is),- a jóváhagyott költségvetések év közbeni módosítási, átcsoportosítási szabályai,- az intézményi költségvetés végrehajtásának vertikális és horizontális folyamatának részletezése,- a költségvetési gazdálkodási év végén keletkező maradványelszámolás szabályrendszere,- finanszírozási, számlavezetési szabályok,- a költségvetési szervek beszámolókészítési, adatszolgáltatási szabályai, ideértve a kormányzati funkciókat és a szakfeladatrendet is,- a költségvetési szervek adókapcsolatai,- az egyes szakmai ágazatokra vonatkozó jogszabályok és az ezekkel kapcsolatos eltérő gazdálkodási szabályok.