Tudományágak integráló és integrált szerepe
Tóth József (szerk.)
Tudományágak integráló és integrált szerepe
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 486 9
Online megjelenés éve: 2019

2018. november 12-13-án a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara adott otthont a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 tiszteletére rendezett „Határtalan tudomány” című kétnapos nemzetközi tudományos konferenciának. A rendezvényen a nyelvtudományi, a TOPOS - Space and Humanities, az irodalom- és kultúratudományi, az interkulturális germanisztikai és fordítástudományi, a társadalom- és neveléstudományi szekciókban elhangzott 36 hazai és külföldi kutató előadás mellett külön szekcióban 10 előadással helyet kaptak doktorandusz hallgatóink kutatási eredményei is.

Jelen tanulmánykötet egyrészt az elhangzott előadásokra, másrészt pedig az azóta tovább érlelt kutatási témák bemutatására koncentrál. A tanulmánykötet betekintést enged a Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Intézeteiben folyó szerteágazó kutatómunkába, amelyet a különböző tudományterületek egymásmellettisége és egymáshoz kapcsolódása jellemez. Az inter- és multidiszciplináris jelleg az egyes kutatási területeken belül is nyomon követhető. Az egyes tudományágak, mint a nyelv-, irodalom- és kultúratudomány, valamint a társadalom- és neveléstudomány egyszersmind integráló és integrált szerepet töltenek be. A kötet tanulmányai a különböző diszciplínák közötti átjárhatóságot és érintkezési pontokat mutatják meg.