Csépány Nikoletta

Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Az értő olvasás fejlesztése negyedik osztályban olvasási stratégiák és retorikai szerkezetek segítségével


Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 727 3

DOI: 10.1556/9789634547273

Sorozat: Alkalmazott nyelvészet a 21. században - Applied Linguistics in the 21st Century

ISSN: 2786-0914

Hogyan ültethető át a nyelvészeti alapkutatás a mindennapok pedagógia gyakorlatába? Hogyan fejleszthető hatékonyan a szövegértés az iskolában? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Csépány Nikoletta könyve. A szerző az olvasási stratégiák elméletét, valamint a Mann és Thompson által kidolgozott retorikaistruktúra-elméletet használta fel egy általános iskolában használható fejlesztőprogram megalkotásához. A könyv részletesen bemutatja a fejlesztőcsomag kidolgozását, a próbavizsgálatokat, a feladatlapok, módszerek alakításának folyamatát. Végül azt ismerteti, hogyan valósult meg az elkészült, SROF nevet viselő program tesztelése egy budapesti általános iskola negyedik évfolyamán. Az elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása mind a nyelvészek, mind a pedagógusok érdeklődésére számot tarthat. Nem csak a tanítók, magyartanárok olvashatják nagy haszonnal a monográfiát: azoknak, az egyéb szaktantárgyakat tanító pedagógusoknak is ajánljuk, akik szeretnék, hogy diákjaik tankönyvekből tanuljanak, így különösen fontos számukra, hogy a gyerekek szövegértése javuljon.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csepany-az-olvasasi-strategiak-a-szovegerto-olvasas-szolgalataban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave