Alkalmazott nyelvészet a 21. században - Applied Linguistics in the 21st Century
Sorozatszerkesztő: Bóna Judit, Csizér Kata
Kiadó: Akadémiai Kiadó
ISSN 2786-0914

A monográfiasorozat célja az, hogy bemutassa az alkalmazott nyelvészeti kutatások legfrissebb hazai eredményeit, kutatási irányait, kapcsolódva a társtudományokhoz. Az alkalmazott nyelvészet fogalmát a legtágabban értelmezi, így a kötetek a nyelvészet legkülönfélébb területeit érintik, a közös bennük az, hogy valós gyakorlati problémákat kutatnak, és próbálnak választ adni a felmerülő kérdésekre.

A sorozatba való bekerülés feltétele, hogy a monográfia a legszigorúbb tudományos igényeknek is eleget tegyen mind a kiinduló elméleti háttér, mind a kutatás módszertana, az eredmények bemutatása, avagy a nyelvezet, a tudományos stílus és formázás terén. A magas tudományos színvonalat a szerzők személye és a többlépcsős lektorálási folyamat biztosítja.

A sorozat kötetei magyar vagy angol nyelven jelennek meg. Az online megjelenés több szempontból is előnyös: gyorsan és széles olvasóközönséghez juthatnak el a művek, és könnyebb külföldi kollégáknak is a figyelmébe ajánlani őket.

Impresszum